Mærkning af hunde, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Mærkning af hunde

Lov om registrering:
Mærkning af hunde, DyrlægevagtenFolketinget har besluttet, at alle hvalpe, som er født efter 1. januar 1993, skal mærkes og registreres. Det kan sammenlignes med, at alle biler er forsynet med et stelnr. og en registreringsattest, som angiver, hvem bilen tilhører. 

Hvorfor registrering?
Hvert år oplever mange mennesker, at deres hund bliver væk. Som regel er den heldigvis kun borte fra hjemmet i kort tid. Men nogle hunde kommer så langt væk hjemmefra, at de ikke selv kan finde tilbage.

Via dyrlæger, Falck, Politi, Dyreinternater m.v. lykkes det næsten altid at finde frem til ejeren af en bortløben hund. Men det kan være svært. Især hvis hunden ikke bærer halsbånd med hundetegn.

I de tilfælde, hvor hunden er kommet til skade, er det vigtigt, at man hurtigt kan finde frem til ejeren. 

Men også i andre situationer kan der være brug for at kunne finde frem til ejeren af en hund, f.eks., hvis hunden har forvoldt skade eller er meldt stjålet.

Hvad koster registrering?
Registreringsgebyret er på Dkr. 110,00. Dette beløb skal kun betales, når hunden registreres første gang. Oplysning om en ny adresse eller lignende registreres gratis.

Hvilke hunde registreres?
Alle hunde uanset, hvor de er født, skal optages i Dansk Hunderegister mod betaling af registreringsgebyret.

Alle hunde, som er født efter 1. januar 1993, SKAL mærkes og registreres, senest når hunden er 4 måneder. Det gælder også hunde, som indføres til Danmark fra udlandet. Er hunden over 4 måneder, skal den mærkes og registreres af importøren senest 4 uger efter indførslen.

Hvem er ansvarlig for registrering?
Det er den person, som er besidder af hunden, når den er 4 måneder, eller som indfører en hund til Danmark. Besidderen er også ansvarlig for at opbevare registreringsattesten og for at oplyse Dansk Hunderegister om adresseændringer og lignende.

Hvordan foregår mærkningen?
Hunden skal mærkes med et “hundenummer”. Denne mærkning kan enten være en tatovering i øret eller i lysken eller en mikrochip, som hunden får gennem en “indsprøjtning” hos dyrlægen.

Mærkningen må kun foretages af ID-mærkere (dyrlæger og ID-mærkere), som er registreret i Dansk Hunderegister. Hos Dansk Hunderegister kan man få oplyst, hvilke dyrlæger og ID-mærkere, som må foretage mærkning.

Hvordan foregår registrering?
Hvis du har købt en hund, som allerede er mærket, har du pligt til at sikre dig, at hunden også er registreret. Det kan du gøre ved at få registreringsattesten af sælgeren.

 Hunden bliver så registreret med dens eksisterende nummer.

Hvis du har købt en hund, som ikke er mærket, skal du gøre følgende:

Du aftaler selv tidspunktet for mærkningen med ID-mærkeren, og kommer med hunden, som chipmærkes eller tatoveres. ID-mærkeren udfylder papirer og returnerer papirerne til Dansk Hunderegister.

Når Dansk Hunderegister har modtaget papirerne, udstedes den rigtige registreringsattest, som sendes til dig. 

HUSK !  Attesten skal gemmes.
På registreringsattesten er der en blanket, som kan bruges, hvis der sker ændring i forhold til de registrerede oplysninger – typisk, hvis du og hunden flytter. Den skal du selvfølgelig huske at sende til Dansk Hunderegister. Ellers er der ikke mulighed for at finde dig og din hund, hvis den løber væk.

Hvordan kan du få flere oplysninger?
Det kan du hos Dansk Hunderegister. Dansk Hunderegister er en forening nedsat under Justitsministeriet. Den består af Dyrenes Dags Kommité, Den Danske Dyrlægeforening, Dansk Kennelklub og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark.

Hvis hunden skifter ejer skal attesten følge hunden. Du kan ringe til Dansk Hunderegister mandag – fredag fra kl. 10.00 – 14.00 på tlf.nr. 7027 7477
eller FAX: 3920 3938.
Man kan også skrive til Dansk Hunderegister,
Lyngbyvej 11  I. sal,  2100 København Ø.

E.mail. [email protected]

WWW.hunderegister.dk

  1. Din hund skal mærkes og registreres.             
  2. Den skal bære halsbånd og hundetegn med navn og adresse.             
  3. Det er strafbart ikke at overholde ovenstående.             
  4. Du skal gemme registreringsattesten og huske at melde flytning.

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten