Førerhunde, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Førerhunde

En førerhund er et meget værdifuldt hjælpemiddel, som gør den blinde mere sikker og uafhængig.

Spørg før du rører!

Men hvad kan en førerhund egentligt?

En førerhund arbejder aldrig alene. Den har lært en række kommandoer, som den blinde giver, når hunden og den blinde går på gaden sammen. Derfor skal den blinde selv vide, hvor han/hun er og hvor turen går hen.
En førerhunds primære opgave er at føre den blinde sikkert uden om forhindringer, såsom væltede cykler, parkerede biler og gadeskilte. Men den kan også finde en trappe/kant, en dør og en stol.
På en tog perron sørger førerhunden for at holde afstand til kanten.
Til gengæld kan en førerhund ikke skelne mellem rødt og grønt lys og ej heller bedømme kørende trafik. Det er derfor op til den blinde at lytte eller spørge sig frem til, hvornår det er sikkert at krydse gaden.

Førerhunden er ikke en maskine

En førerhund er meget veltrænet og – opdraget, men den er i besiddelse af de samme drifter og lyster som alle andre hunde. Det vil sige, at den godt kan blive distraheret af en anden hund, af mad på jorden eller andre Mennesker.
Derfor er det meget vigtigt, at en fører hund ikke forstyrres, når den er på arbejde, dvs. har det hvide seletøj på.
En førerhund laver også fejl og det kan være nødvendigt for den blinde at irettesætte hunden, også somme tider meget kraftigt. Husk på, det drejer sig om den blindes sikkerhed.

En førerhund har også fri.

En førerhund er kun på arbejde, når den blinde skal fra et sted til et andet. Derhjemme er det en helt almindelig hund.
Førerhunde får også lov at løbe fri og boltre sig med andre hunde. Det sker i parker, skove m.v. Når førerhunden løber fri, har den en klokke i halsbåndet, så den blinde kan høre, hvor den er.

Træning og udplacering.

Inden en hund tages i træning gennemgår den en række tests, som skal vise, om hunden er fysisk og psykisk egnet til at blive førerhund. Det tager ca. 5 måneder at uddanne en førerhund. I den tid bor hunden hos en af landets førerhundeinstruktører. Når hunden er færdigtrænet og godkendt, finder man ud af, hvilken bruger der vil kunne arbejde godt sammen med lige præcis denne hund.
Det sværeste er at finde den rigtige hund til den rigtige bruger.
At få førerhund er lidt ligesom at få kørekort – hunden og den blinde har lært en masse ting, men skal nu til at bruge det i praksis.

Hvilke racer?

Først og fremmest skal hunden have en vis størrelse for at kunne gå med og føre en blind.
Man har i årenes løb prøvet flere forskellige racer og er endt med nu om dage primært at anvende labrador, golden retriever, schæfer samt blandingshunde. Der er også enkelte samojeder og kongepudler, som er velegnede.

Andet om førerhunde:

– Der gælder særlige regler for førerhunde i levnedsmiddelbutikker og restauranter samt ved kørsel med taxa og på rejse med bus, tog, færge og fly.
– En førerhund er ikke det samme som en servicehund. De 2 hunde løser vidt forskellige opgaver i dagligdagen.

Gode råd når du møder en blind med en førerhund:

– Tal altid til den blinde og tag aldrig kontakt til førerhunden.
– Hvis du møder en førerhund i arbejde / med seletøj på, når du er ude med din hund, så tag din hund i kort snor, så den ikke kan nå hen og distrahere førerhunden.
– Når en førerhund løber frit på sine lufte ture, har den en klokke i halsbåndet. Det er for at den blinde kan høre hvor hunden er. I den situation må hunden gerne lege med andre hunde.
– Giv aldrig en førerhund godbidder. Hvis du gør det, kan den blinde ikke styre hvor meget hunden har fået at spise.
– Hvis du skal hjælpe en blind med førerhund, skal du gå på den blindes højre side så forstyrrer du førerhunden mindst muligt.

Se mere i Dansk Blindesamfunds pjece ”Førerhund i Danmark” eller på:
www.dkblind.dk

Om Landsforeningen af Førerhundebrugere (LAF):

LAF er en interesseforening af og for førerhundebrugere i Danmark.

  • Foreningen varetager førerhundebrugeres interesser og samarbejder med alle der er tilknyttet førerhundesagen, herunder Dansk Blindesamfunds førerhundeordning.
  • Foreningen arrangerer aktiviteter som har til formål at fremme kontakten mellem førerhundebrugere og giver mulighed for erfaringsudveksling.
  • Foreningen arbejder hele tiden på at få udbredt kendskabet til førerhunde.
  • Foreningen arbejder for førerhundebrugeres rettigheder, Herunder adgang til restauranter, butikker, taxaer m.v.

Ønskes mere information eller har man lyst til at få besøg af en førerhundebruger, som kan fortælle meget mere, så kontakt
Formand for LAF Jeanet Høst på tlf. 98 22 33 83.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten