Herreløs eller bortløbet, Dyrlægevagten
Hunde generelt

Herreløs eller bortløbet

Man skal i begge tilfælde rette henvendelse til nærmeste politistation.

Politiet har i følge hundeloven pligt til at tage sig af herreløse hunde. Det betyder, at politiet skal hjælpe med at få hunden undersøgt for mærkning herunder chip (læs vores artikel om mærkning), samt evt. sørge for at hunden kommer i pension.

Besked fra politiet om, at hunden nok skal finde hjem er ikke acceptabelt, dels er det ikke sikkert hunden kan det, dels kan der være risiko for hunden kommer til skade i trafikken og dermed også kan udsætte personer for fare.

Hvis hunden er bortløbet er det også en god idé at underrette politiet. Oplys, hvor hunden er bortløbet, beskriv hunden, køn, farve,race, særlige kendetegn herunder hundens tatoveringsnummer eller chip. Oplys telefonnummer, hvor politiet kan ringe til hele døgnet. Få evt. politiet til at gentage oplysningerne. Dette for at undgå misforståelser.

Når/hvis hunden bliver fundet, letter det politiets arbejde med hurtigt at finde ejeren.

Hvis ejeren ikke findes, som følge af manglende mærkning, skal politiet fremlyse hunden. Hvis besidderen ikke viser sig i løbet af tre døgn efter fremlysningen har fundet sted, kan politiet afhænde hunden eller lade den aflive. Et evt. overskud ved afhændelsen tilfalder ejeren, hvis han melder sig inden tre måneder og godtgør sin ret, ellers tilfalder beløbet statskassen.

Hvis ejeren findes, kan hunden udleveres af politiet mod betaling af de udgifter, som optagelsen har medført. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten