Pedicure, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

Pedicure

Hos nogle fugle vokser næb og klør på en unormal måde. Årsagerne til dette er ukendte, men man mener det i nogen grad kan skyldes, at fuglene opholder sig på pinde, som er uegnede.

Hvis fuglene har for ringe gnavemulighed, har de tilbøjelighed til at få en unormal vækst af næbbet, og man ser da også dette langt hyppigere f.eks. hos tamme undulater end hos undulater, der lever i volieré. Årsagen kan være, at foderet er for blødt. Det kan også skyldes, at fuglen har fået en læsion ved fremgroningsstedet i panden eller ved angreb af svampe og parasitter.

Nogle stuefugle udvikler et blødt og porøst næb, som skyldes angreb af parasitter. Hvis fuglens almene tilstand er forstyrret, kan det skyldes, at fuglens næb hindrer fuglen i at æde på normal måde. Hvis kløerne er abnorme eller for lange, vil det bevirke, at fuglen ikke har sin normale bevægelsesfrihed.

Hvad kan jeg gøre?
Alle fugle bør have næb og klør efterset mindst 2 gange årligt. Næbbet klippes med en egnet neglesaks eller en lille tang, idet man prøver at genskabe næbets normale form. Man må være særlig forsigtig ved klipning af bløde, svampede næb, fordi man let kan komme til at påføre fuglen en kraftig blødning, hvis man klipper for tæt.

Kløerne klippes lidt uden for blodåren. Hvis der er en lys klo kan man let se, hvor langt man må klippe. Man kan evt. holde fuglen op mod lyset for derved bedre at se, hvor blodåren er i kloen. Man må hellere tage for lidt end for meget. Skulle man alligevel komme til at klippe for tæt, kan blodet standses ved at tage en smule jernkloridopløsning på et stykke vat.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten