Burindretning, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

Burindretning

Burindretning, DyrlægevagtenNår man har anskaffet sig en fugl/fugle, vil man naturligvis gerne give dem så gode betingelser som muligt. Det mest almindelige er, at fugle opholder sig i bur, bursystemer og voliere.

Mindre fuglearter bør have et bur, som er 60 cm langt, 60 cm højt og 30 cm bredt. Har man anskaffet sig fugle, der er lidt større end undulater og kanariefugle, må man tilstræbe at få et bur, som er 90 cm lang og 40 cm i bredden.

Har man mere end en fugl i buret, skal bredden på fugleburet være mindst dobbelt så stort som fuglens vingefang. Derved opnår man, at to fugle kan passere hinanden i flugt.

Burindretning, DyrlægevagtenBuret bør bestå af galvaniseret ståltråd af en passende tykkelse, således at fuglene ikke kan undslippe. I buret kan man opsætte forskellige pinde og andet legetøj, som fuglen kan hygge sig med. Man bør dog være opmærksom på, at der ikke må sættes blylodder eller andet metallegetøj af et blødt materiale op, fordi metal vil kunne give fuglen en forgiftning.

Hvis man udelukkende har fuglen indendøre, må man også sikre sig, at der er mulighed for skygge. Hvis fugleburet er placeret i vinduet, kan temperaturen bag glasruden stige voldsomt, hvorfor man skal sørge for, at fuglen har mulighed for skygge. 

Det vil også være nødvendigt at indrette et skyggefuldt område til fuglen, hvis man i sommerperioden vælger at sætte fuglen udendørs. Man må selvfølgelig sørge for, at fuglen har fri adgang til friskt drikkevand.

Hvis man vælger at lade fuglene i bur opholde sig udendørs om vinteren, vil det være nødvendigt at sørge for, at fuglen har mulighed for at sidde i et frostfrit område. Man kan evt. beklæde en del af burets udvendige side med et isolerende materiale. Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at have en glasplade ind mod buret, således at fuglen ikke kan ødelægge det isolerende materiale.

Siddepindene i buret bør være af passende størrelse, således at fuglen kan gribe omkring siddepinden. Mindre fuglearter kan i reglen godt lide at sidde på en pind højt placeret i buret, hvorimod lidt større fuglearter godt kan lide at sidde på pinde i lavere højde.

Det er vigtigt, at pindene regelmæssigt gøres rene, fordi de ellers vil blive glatte på grund af snavs. Undertiden kan en del af pinden beklædes med et stykke fint sandpapir, hvorved fuglen får mulighed for at slide sine kløer. Hvis fuglen af en eller anden grund har vanskeligt ved at gribe om pinden, kan man evt. beklæde siddepinden med en gummimembran, således at fuglen har lettere ved at gribe om pinden.

Gulvarealet i buret må ikke være glat, fordi fuglen herved vil glide, når den lander på bunden af buret, hvilket kan være medvirkende til, at fuglen kommer til skade. Derfor skal bunden i buret være af ru beskaffenhed. 

Endvidere må man sørge for, at der ikke går for mange fugle i buret, fordi dette vil “stresse” fuglene.

Man må også huske på, at fugle kun spiser, når det er lyst, hvorfor det vil være nødvendigt at have en lyskilde tændt i de mørke vinterperioder. Ligeledes vil det for de fleste fuglearter være nødvendigt at indrette et område i buret, hvor fuglen har mulighed for at bade.

Hvis fuglene opholder sig i buret hele tiden, vil de trives bedst, hvis de har en artsfælle af det andet køn.

Fuglevoliere
Fuglevoliere kan indrettes på mange forskellige måder, men generelt skal der være et udendørs areal og et indendørs opholdsrum. Udendørsarealet bør bestå af galvaniseret ståltråd af en passende størrelse, således at fuglene ikke kan undslippe.

Siddepinde bør opsættes i enderne af den udendørs voliere, således at fuglene har mulighed for at flyve frit inde i volieren. Indgangen til volieren bør placeres på siden således, at fuglene ikke forstyrres i deres normale flyveretning. 

En del af volieren bør være overdækket på grund af vejrliget. Endvidere bør der være et område i volieren, hvor fuglene kan sidde på et skyggefuldt sted. Ligeledes må man huske, at fuglene ikke spiser, når det er mørkt, hvorfor det om vinteren vil være nødvendigt at have oplyst volieren en del af døgnet. Man må tilstræbe, at fuglene har lys mindst 12 timer i døgnet.

Hvis man har større fugle i volieren, må man sørge for, at de øverste pinde ikke sidder så højt oppe, at fuglene ikke frit kan strække sig og udbrede sine vinger. Har man jord i bunden af volieren, må man huske regelmæssigt at dybgrave jorden eller udskifte jordoverfladen for at forebygge sygdom.

Endvidere bør fuglene hele tiden have adgang til friskt drikkevand.

Undertiden kan man være plaget af mus og rotter omkring volieren, hvorfor en effektiv bekæmpelse mod rotter og mus kan være nødvendig.

Hvis man indretter fuglebure og voliere fornuftigt, kan man have utrolig glæde og fornøjelse af at passe og pleje fugle.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten