Klatterne, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

Klatterne

Fugle optager foderet ved hjælp af næbbet. Fra munden føres foderet gennem spiserøret til kroen, som sidder på den øverste 1/3 af spiserøret. Kroen tjener udelukkende til opbevaring af foder. Endvidere kan der til kroen udskilles forskellige stoffer, således at der dannes kromælk, som opgylpes og anvendes til opfostring af unger. Fra kroen føres foderet gennem spiserøret til en mindre formave og herfra til den egentlige mave, som man betegner som kråsen. I formaven foregår fordøjelsesprocessen, mens kråsen sørger for at nedbryde foderet. Det skyldes, at kråsen består af en kraftig muskel, samt en kraftig slimhinde, som kan udføre en mekanisk knusning af foderet. Fra kråsen føres foderet gennem tynd og tyk tarm til kloaken, som er et fælles udmundingssystem for urinveje, tarm. Kloaken er også fuglens kønsåbning.
Man betegner urin og gødning, som klatterne. I midten ses en mørkere farve, som er den egentlige gødning fra tarmen, mens den omkring liggende masse er urinen. Som regel har denne masse eller ring et hvidt/hvidligt udseende.
Hvis klatternes udseende afviger i form og farve, kan det være tegn på sygdom.

Hvad kan jeg gøre?
Man bør dagligt kontrollere klatterne. Ofte vil en afvigelse i konsistens og farve give et fingerpeg om fuglen ikke er rask.
Man kan undertiden iagttage blod til blanding i klatterne, hvilket også kan give mistanke om sygdom. Opdages noget unormalt i klatterne bør man konsultere en dyrlæge.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten