Forebyggelse af sygdom, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

Forebyggelse af sygdom

Forebyggelse af sygdom, DyrlægevagtenNår man har anskaffet sig fugl/fugle, vil man gerne give dem så gode forhold som overhovedet muligt.

Buret eller volierén skal være af passende størrelse og være anbragt på et sted, der er skærmet mod bratte temperatursvingninger. Der må ikke findes træk, og fuglene må ikke stå i for stærk sol.

Fuglens opholdssted skal være indrettet på en måde, således at fuglen ikke kan komme til skade. Der må f.eks. ikke være opsat blylodder eller andet blødt metal i buret/volierén, fordi fuglen kan hakke og/eller pille i det pågældende metal, hvorved der kan opstå en forgiftning.

Forebyggelse af sygdom, DyrlægevagtenFoderet skal afpasses til hver fugleart og variere så meget som muligt. Det skal være af en frisk og god kvalitet, og der skal være mulighed for, at fuglene tilbydes vitamin- og mineraltilskud.

Drikke- og badevand skal være så frisk og rent som overhovedet muligt, og det bør udskiftes mindst een gang i døgnet. Hvis man opsætter pinde og grene i volierén/buret, må man selvfølgelig sørge for, at grene og plantedele ikke stammer fra sprøjtede træer og buske.

Forebyggelse af sygdom, DyrlægevagtenRenlighed er noget af det vigtigste i forebyggelse af sygdomme. Fuglenes opholdssted og redskaber skal holdes rene, især må man tage sig i agt for at rense foder- og drikkebeholdere hver eneste dag. Endvidere bør fuglene kunne have ro i en kortere eller længere periode af døgnet.

Hvis man ønsker, at fuglene skal yngle, vil det være nødvendigt, at den rolige periode forlænges.

Skulle der alligevel opstå sygdom, er det en god idé, så snart man opdager en syg fugl, at fjerne den fra de øvrige. Hvis man straks fjerner den syge fugl fra volierén/buret, kan man måske være med til at forebygge, at der ikke sker en yderligere smittespredning i fuglebestanden.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten