ABC i rigtig pleje – kanariefugle, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

ABC i rigtig pleje – kanariefugle

Kanariefuglen findes på de Canariske Øer, Madeira og Azorerne. Den vilde kanariefugl ligner ikke ret meget den tamme kanariefugl, som vi kender.

Fuglen har allerede langt tilbage i historien været mennesket til opmuntring og fornøjelse p.g.a. hannens sang. Kanariefugle lever ikke i flokke, og derfor kan fuglen være alene i bur.

BURINDRETNING
K
anariefugle har behov for et bur, som er 70 x 40 x 70 cm (l,b,h). Men selvfølgelig må det gerne være større, hvis man har mulighed for det. Det er naturligvis mest optimalt, hvis fuglene kan flyve frit i en udendørs voliere.

Inde i buret anbringer man pinde,grene, (gerne fra naturen) som fuglen kan gribe omkring. Grenene må gerne være af forskellig tykkelse, og så tykke, at fuglen ikke kan gribe hele vejen rundt. Herved vil fuglen sætte kløerne i grenen og derved få et naturligt slid af kløerne. I bunden af buret kan man lægge sandpapir og groft grus. Kanariefugle elsker at bade, så et fuglebadekar eller andet, hvor der kan være et par cm. vand vil gøre lykke.Der skal være trug til frisk drikkevand.

Hvis man ønsker, at fuglene skal yngle, kan man sætte en redekasse op. Kanariefugle ruger i åbne redekasser. Derfor skal der være egnet redemateriale til rådighed, f.eks. træuld eller lignende, således at redekassen indrettes efter fuglens behov.

Man kan på tæt hold følge udrugningen, hvilket kan give mange spændende oplevelser.

Voliere. Det er vigtigt, der ikke er træk. Hvis volieren er indrettet rigtigt med beklædning af vindtæt materiale på tre sider, kan kanariefuglene være ude hele året. I voliere kan man sætte mindre træer – gerne op til et par meters højde, fordi fuglene godt kan lide at sidde højt.

Fjerdragten vil ofte fremtræde pænere, når fuglene er i voliere, end når fuglene er i et mindre bur.

FODRING
Græsfrø og urter er naturlige foderemner. Agurk, gulerod,salat, kan man udmærket fodre med. Herudover kan man hos nogle dyrlæger og dyrehandler købe kanariefugle foderblandinger. Man tilbyder ny frøblanding dagligt, og en til to gange om ugen tilsætter man vitamin A og D i form af levertran. Endvidere kan man i buret sætte en kalksten op. Denne er med til at give fuglen et kalktilskud og har samtidig en slibende effekt på næbet. Endvidere skal der være frisk drikkevand.

RENGØRING
I buret vil der hele tiden være tomme frøskaller. Disse bør fjernes dagligt, således at buret fremtræder pænt og rent. Hvis man fodrer med urter og andet grønt, skal det også udskiftes hver dag.

Mindst en gang om ugen, må man udskifte bundlaget i buret.Samtidig kan man støvsuge omkring buret for at fjerne støv og fjerpartikler.

AKTIVERING
Fordi kanariefugle ikke lever i flokke i naturen, kan de være i bur alene. Noget tyder dog på at en eller flere artsfæller vil give mere trivsel. Der er ikke noget til hindring for at to hunner kan gå sammen. En fugl af hvert køn er i reglen heller ikke et problem. To hanner kan ikke anbefales, fordi der ofte vil opstå slagsmål.

Kanariefugle kan gøres tamme, således at man kan tage dem ud af buret og give dem en flyvetur. Man skal huske at lukke vinduer og døre, fordi de er gode flyvere.

Endvidere skal man sørge for at fjerne det, som kan være farligt for fuglene.

Husk buret må ikke stå i direkte sollys bag en rude, fordi temperaturen kan blive så høj, at fuglene dør!

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten