Fældning, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

Fældning

De samme svingfjer bliver ikke siddende på fuglene hele deres liv men fældes med visse mellemrum, og erstattes af nye fjer, som vokser ud på de gamles plads. 

Sædvanligvis sidder en fjer et år, før den skiftes. Der er dog nogle fuglearter, hvor fjerene sidder i op til 2 år. Fældningens omfang er meget forskellig alt efter den pågældende fugls køn og alder. Det er dog ret almindeligt, at en fuldstændig fældning falder sammen med rugetiden, ualmindeligt er det heller ikke, at unger fælder deres første ungedragt på een gang.

Det er ikke ualmindeligt, at fugle kan have to dragter i løbet af året. Man taler derfor om en særlig parringsdragt eller, som den almindeligvis kaldes, pragtdragt.

Med hensyn til hvilke fjer, der fældes først ved en sådan fuldstændig fældning, kan der ikke siges noget bestemt, da det er meget forskelligt hos de forskellige arter. Som regel begynder fældningen af de store fjer, derefter følger kroppens dækfjer o.s.v.

Unormal fældning
Hvis en fugl afkaster flere fjer uden for normal fældetid, kan det skyldes chok. Årsagen til chokfældning synes altid at være forårsaget af en pludselig forskrækkelse, f.eks. ved flytning, ved rengøring af bur, eller hvis en kat eller hund pludselig kommer i nærheden af buret/voilieren.

Andre psykiske påvirkninger synes også at kunne have chokfældning til følge, således foreligger der beretninger om, at fugle, der er blevet drillet, pludselig har smidt fjerene på grund af “ærgrelse”.

Hvorfor ser man denne chokfældning?
Man ved ikke med sikkerhed, hvad baggrunden for chokfældning er.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten