Neutralisation, Dyrlægevagten
Katte generelt

Neutralisation

Den kønsaktive kat giver ofte problemer for ejer og naboer. Katten har en stærk kønsdrift.

Strinteri med ildelugtende hankatteurin, højlydt hunkattejammer og “uønskede” killinger er nogle af de mest velkendte følger af den kønslige aktivitet.

Kønsdriften kan også give problemer for katten selv. 

Når den må dele sit territorium med andre katte, kan det komme til voldsomme slagsmål med risiko for bidsår, bylder og smitte med livstruende sygdomme som f.eks. katte-AIDS.

Hankatten neutraliseres ved kastration, hvor begge testikler fjernes ved en operation.

Hunkatten neutraliseres ved at operere æggestokke og eventuelt livmoder væk. Dette kaldes også sterilisation.

Ved at lade katten neutralisere opnås de bedste betingelser for et harmonisk forhold mellem kat og ejer. På grund af færre bidskader mellem kattene, nedsættes risikoen for smitsomme sygdomme betydeligt.

Hankatten
Ofte anskaffer man sig en killing uden at tænke over, at den hurtigt bliver voksen. En hankat er kønsmoden allerede i 6-10 måneders alderen, afhængig af race og årstid. En kønsmoden hankat markerer sin kønsdrift på flere måder:

  • Den mjaver kraftigt og vedvarende. 
  • Den strinter uden for sin bakke for at markere sit territorium. 
  • Urinen lugter stærkt. 
  • Den strejfer og er ofte væk i flere dage. En omstrejfende kat kommer lettere til skade, f.eks. trafikuheld. 
  • Slagsmål med andre hankatte om hunkattens gunst, hvilket kan give bidsår, bylder og sygdomssmitte.

Forsøger man at holde en kønsmoden hankat inde, kan den blive agressiv overfor ejer og inventar.

Kastration
Når katten kastreres, forsvinder forplantningsevnen og kønsdriften. Ved operationen, der som regel udføres ambulant, fjernes testiklerne gennem et eller to små snit i huden. Operationen foregår under bedøvelse og skal udføres af en dyrlæge. 

Katte kan kastreres i alle aldre, når man kan føle testiklerne.

En kastreret kat bliver i reglen mere rolig, opholder sig tættere ved boligen, bliver hjemme, og knytter sig mere til mennesker, hvorfor der er en mindre risiko for trafikskader og slagsmål. Derfor vil kastrerede katte ofte leve et længere liv end ukastrerede katte.

Samtidig holder katten op med at strinte og urinen mister den skarpe lugt.

 

Hunkatten
Hunkatten kommer sædvanligvis i løbetid første gang, når den er 5-9 måneder gammel. Om foråret indtræder kønsmodenheden tidligere end den øvrige del af året. Løbetiden gentager sig hyppigt fra forår til det tidlige efterår. I hver af disse aktive perioder kommer katten i løbetid flere gange med 2-3 ugers mellemrum, hvor hver løbetid kan vare fra 2-12 dage. 

Under løbetiden ændrer hunkatten adfærd:

  • Den bliver urolig. 
  • Den kommer med klagelyde eller en høj jamren, som tilkalder hankattene. 
  • Den bliver mere kælen og ruller sig på gulvet. 
  • Den holder halen til siden.

Løbetiden kan undgås ved enten at sterilisere katten eller give den P-piller.

Sterilisation
Ved sterilisation, som foregår under bedøvelse, opereres æggestokke og eventuelt livmoderen væk.

Hunkatte kan steriliseres i alle aldre. Undersøgelser peger på, at det ikke er nødvendigt at afvente, kattens første løbetid.

P-piller
Løbetid og drægtighed kan forebygges ved regelmæssigt at give katten P-piller. Det skal foregå efter dyrlægens ordination, og som regel er det nødvendigt at medicinere katten en gang ugenligt hele året.

Ikke alle katte kan tåle P-piller. En del katte kan ændre psyke og blive agressive eller få ændret adfærd. Bivirkninger i form af sygelige forandringer i livmoder, æggestokke og mælkekirtler kan ikke udelukkes.

Drægtige katte skal ikke have P-piller, fordi medicinen kan forhindre en normal fødsel.

Ulemper
En neutralisation giver kun få ulemper. 

Den væsentligste ulempe er, at nogle katte bliver mere trivelige. En neutraliseret kat har et mindre aktivitetsniveau og derfor er energiforbruget også mindre. Derfor skal man huske, at fodertildelingen skal være mindre. Man bør jævnligt kontrollere kattens vægt og evt. tilbyde katten et foder med et mindre energiindhold. Kastrater har en øget tilbøjelighed til at danne urinsten, hvorfor et foder, som forebygger dannelse af urinsten, kan anbefales.  

Sikre tegn på kønsmodenhed eller løbetid             

Hankat Hunkat 
Mjaven
Strinter
Stærk urinlugt
Kælen
Strejfer
Slås med andre hankatte
Urolig
Klagelyde (jamren)
Ruller sig
Holder halen til siden
Hidsigt temperament

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten