Aflivning af familiedyr, Dyrlægevagten
Katte generelt

Aflivning af familiedyr

Aflivning af familiedyr, DyrlægevagtenLiv eller død?
Mange ejere af et familiedyr vil opleve at skulle til dyrlægen for sidste gang med deres dyr for at få det aflivet. Det er en tung beslutning at skulle tage afsked med et “familiemedlem” gennem mange år. Samtidig vil mange føle, at man gør sig til herre over liv eller død, og de fleste af os ønsker derfor, at vi en morgen finder katten død. Sådan går det imiderltid sjældent, fordi vi forinden er begyndt at tænke på, om det er for dyrets eller vores egen skyld, – at vi “lader” det leve.

Hvornår er tiden inde?
Heldigvis tænker langt de fleste mennesker sådan, men det kan være uhyre svært at afgøre, hvornår det er tiden at gå den sidste tur til dyrlægen. Hvis man er meget i tvivl, så snak med dyrlægen om det. Han kender ofte dyret og vil bedre objektivt og fagligt kunne vurdere, hvornår tiden er inde. Familiedyr er vanedyr og vil altid reagere på familiens daglige gøremål. Køleskabsdøren eller madposen vil næste altid vække selv det dybest slumrende familiedyr til live. Derfor skal man vurdere dyrets almenbefindende for at finde ud af, om dyret er alvorligt syg. Hvis appetitten forsvinder, kan det være tegn på, at en gammel eller meget syg kat er bedre tjent med at blive aflivet end skulle pines med sygdom i længere tid.

For et dyr, som har levet sit liv blandt mennesker, er det meget ydmygende, ja, endda flovt, hvis det ikke længere kan holde sig renligt, og det bør give anlednng til alvorlige overvejelser med hensyn til dyrets livsværdi. Netop ordet livsværdi er faktisk beskrivende for de tanker, vi skal gøre os på familiedyrets vegne uden dog at tillægge det menneskelige tanker af nogen art.

Hvordan foretages aflivningen?
Selve aflivningen vil oftest foregå på den måde, at katten får en beroligende indsprøjtning, som bevirker, at katten slapper af og ikke reagerer på omgivelserne. Derfor vil dyret heller ikke mærke den sidste indsprøjtning, som gives direkte ind i blodet med en overdosis bedøvelse. Herved sover dyret stille ind i bevidstløshed og umiddelbart efter intræder døden.

Holde i pote?
Skal man blive ved sin ven, til den er død? Det er selvfølgelig op til den enkelte,  men hvis dyret føler sig lidt utryg uden sin ejer, bør man blive – i det mindste til den første sprøjte er begyndt at virke. Der er ikke tvivl om, at katten ofte kan fornemme, at der er noget unormalt ved situationen, og da gør man ondt værre, hvis man går fra den med det samme.

Hvad sker der bagefter?
Hvis man har mulighed for det, og synes om det, er det helt lovligt at begrave sit familiedyr i sin egen have. Der skal være mindst 60 cm jord over dyret for at forhindre andre dyr i at finde det. Den anden mulighed er at lade dyrlægen beholde dyret, og hun/han sørger for at bringe det til forbrænding. Endvidere er der nogle få steder i landet mulighed for at kremere familiedyr.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten