Herreløse katte, Dyrlægevagten
Katte generelt

Herreløse katte

Herreløse katte kan være et problem i mange bebyggelser.

Mange mennesker forbinder ubehag med at have en fremmed kat trængende ind på ejendommen. Ligeledes er det irriterende at katte afgiver klagelyde,  “jamren”, når man ønsker at sove.

Mange mennesker retter henvendelse til kommunernes tekniske forvaltninger for at få hjælp og vejledning. Imidlertid er der endnu ikke lovgivning på området, hvorfor det kan variere fra kommune til kommune, hvordan man imødekommer borgerens ønske om hjælp for at løse problemet.

De fleste mennesker ønsker ikke noget ondt for disse katte; men en gang imellem er det simpelt hen for meget.

Hvad kan man gøre?
Hvis det er vildtlevende katte, som ser syge ud, må man anbefale at indfange disse katte og få dem aflivet på en dyreetisk forsvarlig måde. Man kan hos de fleste dyrlæger låne en kattefælde. Når katten er fanget i fælden, bringes fælden til dyrlægen, som afliver katten.

Hvis det er raske katte, kan man overveje at genudsætte katten.

Katten fanges i fælde og bringes til dyrlæge.

Dyrlægen vil bedøve katten og udtage blodprøver for at se om katten lider af katte- AIDS og/eller LEUKÆMI. Disse sygdomme nedsætter gradvist kattens immunforsvar og kan medføre en smertefuld død. På det tidspunkt, hvor sygdommen kommer i udbrud, har dyrene  ikke kontakt med mennesker, hvilket kan medføre, at de ikke bliver fundet og aflivet på en human måde.

Derfor har man besluttet, at hvis blodprøverne viser tegn på en af disse sygdomme, så medfører det at katten bliver aflivet.

Hvis katten derimod ikke viser tegn på sygdom, vil katten blive neutraliseret, mens den endnu er bedøvet. På denne måde kan man begrænse antallet af herreløse, syge katte.
Det kan være en fordel, at have genudsætningskatte i et område, fordi de lever af mus og rotter. Undersøgelser har endvidere vist at neutraliserede katte holder andre katte væk, fordi de passer deres eget territorium. 

Hvis genudsætningen skal lykkes, er det nødvendigt, at kattene fodres på det samme sted en gang i døgnet. Derfor skal man helst have en eller to foderværter, som kan tildele kattene foder. Det er også med til, at kattene forbliver i området. 

Se evt. neutralisation

Der kan ydes tilskud fra forskellige organisationer til at få katten neutraliseret.
Man kan kontakte dyrlægerne, som kender de forskellige tilskudsordninger.  

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten