Feromoner, Dyrlægevagten
Katte generelt

Feromoner

Feromonerne er  naturlige duftstoffer, som afgives af katte for at markere deres territorium og for at kommunikere med andre dyr af samme art.

Normalt benytter katten sig af sine ansigtsferomoner for at lære nye omgivelser at kende. Katten markerer disse feromoner for at føle sig tryg og hjemme. Ansigtsferomoner afgives ved at hovedet, fra kinden til øret, gnides mod en genstand.

Af andre egenskaber kan nævnes, at ansigtsferomonerne forhindrer urinafmærkninger. Et område, som er blevet markeret med ansigtsferomoner, bliver ikke afmærket af katten.

Katten:

Urinafmærkninger udføres efter et fast mønster:

  • vælger en lodret overflade
  • skraber med poterne
  • vender bagdelen mod det udvalgte sted
  • løfter halen til lodret stilling
  • strinter på overfladen

Urinafærkningerne spreder en kraftig lugt, selv når mængden af urin ikke er særlig stor.

Hvornår urinafmærker en kat på udvalgte steder?

  • når den er sexuel aktiv
  • så snart en hændelse forandrer kattens omgivelser (fremmede mennesker eller nyankomne dyr, ny genstand eller nye møbler, flytning eller ferierejser til nye omgivelser eller i det hele taget hændelser, som katten opfatter stressende).

Kontakten til kattens velvære gennem brug af feromoner.
Dyrlægevagten kan hjælpe katteejere med at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer, der kan opstå ved frygt og stress m.m. Senest er der gennem den veterinære forskning udviklet feromoner fra kat.

Feromoner er tryghedsskabende og beroligende og deres funktion er at forebygge eller fjerne frygt eller stressrelaterede reaktioner hos katte. Dette kan man se i nogle tilfælde, hvor  ejeren f.eks. skal forlade sit dyr, eller hvor der kommer fremmede mennesker på besøg.
Også besøg hos dyrlægen kan være en stressende oplevelse for katten. Ligeledes vil uforudsete eller pludseligt opståede situationer som indgivelse af medicin (tabletter), flytning til nyt hjem, omgang med fremmede katte, kunne udløse ubehag. Det er i disse situationer, feromoner kan hjælpe med at berolige katten.

Feromoner har ikke den ønskede virkning over for agressivitet.

Feromoner er indeholdt i en flaske, som sættes på en duftspreder. Det er en elektrisk fordamper, der anbringes i en stikkontakt i det rum, hvor katten opholder sig mest eller skal opholde sig. Feromonerne fordeler sig i luften i rummet og effekten indtræder i løbet af få dage dage. En duftspreder rækker til 50-70 kvm.  rum og effekten varer ca. 30 dage ved konstant brug. Anvendelsestid kan tilpasses efter behov.

Der skal tages hensyn til kattens og familiens samspil for at opnå de bedste resultater. Et godt resultat vil resultere i, at katten undlader at tilsmudse inden døre og ikke ødelægger familiens forskellige ejendele ved at kradse.

Se evt. Feliway duftspreder.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten