Tarmbetændelse hos høns, Dyrlægevagten
Fugle Sygdomme

Tarmbetændelse hos høns

Tarmbetændelse er en almindelig sygdom hos fugle og andet fjerkræ. Sygdommen kan opstå i alle aldre og viser sig som diarré med forskellig udseende og konsistens.

Betændelsen opstår, når der sker en forskydning mellem “de gode og de onde bakterier” i tarmen. Årsagen hertil kan være uhensigtsmæssigt sammensat foder eller foder af dårlig kvalitet som følge af dårlig opbevaring.
Pludselig foderskift og drikkevand af mindre god kvalitet kan også være disponerende for, at tarmbetændelse udvikler sig.
Tarmbetændelse kan også opstå, som en epidemi, hvis man er uheldig at få en bakterie eller andet smitsomt ind i besætningen, se f.eks. coccidiose.

Hvad kan jeg gøre?
Har man mistanke om tarmbetændelse, skal man kontakte dyrlæge. Dels for at få den rigtige diagnose dels for at få den rigtige behandling.
Smitte forekommer ofte i forbindelse med indkøb af nye dyr. Derfor bør man isolere indkøbte dyr fra den øvrige del af besætningen i en uges tid. Herved sikrer man sig, at nye dyr ikke bringer smitte ind i besætningen.
Foderet bør efterses for at udelukke dårlig foderkvalitet. Ligeledes kontrolleres drikkevand. 

Rengøring og desinfektion af bur, redekasser, fodertrug og redskaber bør indgå i bekæmpelsen af tarmbetændelse. Man kan f.eks. bruge virkon S, som dræber virus, bakterier og svampe.

Er der hønsehuse og løbegårde/voliére skal disse også rengøres. Løbegårde kan dybgraves i ca. 20 cm dybde eller hvis det er muligt fjerne jorden i samme dybde og lægge ny jord på.  

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten