Fuglemiden, Dyrlægevagten
Fugle Sygdomme

Fuglemiden

Fuglemiden kaldes også for den røde hønsemide. 

Den optræder hos høns, duer, fasaner,kalkuner, kanariefugle og mange andre fuglearter.

I dagtimerne har snylteren et gråligt udseende. Den opholder sig i fuglenes omgivelser, hvor den sidder i revner, sprækker og på fuglenes siddepinde.

Om natten sætter miderne sig på fuglene og suger blod, hvorved de får en dybrød farve. Heraf har de i daglig tale fået navnet, den røde hønsemide.

Snylteren er fuldt udviklet 0,6-1,0mm lang og 0,4mm bred. Den kan altså ses med det blotte øje. 

Miderne kan i et større antal forvolde en ikke uvæsentlig skade på fuglene, dels fordi fuglene bliver urolige, dels fordi de suger blod. Herved påfører de dyrene et blodtab, som svækker og nedsætter dyrenes modstandskraft. Derfor er det ikke ualmindeligt, at der pludselig optræder spredte dødsfald hos unge dyr i en voliére/hønsegård. Miderne er også i stand til at svække voksne høns så meget, at de kan dø.

Det er ikke almindeligt, at snylteren optræder hos enkelt siddende fugle, hvor imod den er almindelig, hvor der fugle i flokke.

HVAD KAN JEG GØRE?
Optræder der spredte dødsfald hos unge dyr og man konstaterer mere uro blandt fuglene om natten end man plejer, kan det være et tegn på fuglemider. For at finde ud af, om der er mider i omgivelserne, kan man lægge et hvidt klæde i bunden og evt. omkring buret. Hvis man næste morgen ser røde bevægelige pletter på klædet, er det et sikkert tegn på fuglemider.

For at bekæmpe miderne må man rense og desinficere omgivelserne. Hvis det er mindre bure, kan man bruge kogende vand til at overbruse buret med. Det er en effektiv måde at bekæmpe miderne på. 

For så vidt angår dyrene kan man bruge et utøjsmiddel, som man kan få anvist af dyrlægen.

Hyppig rengøring kan medvirke til at nedbringe risikoen for at få fuglemider, ligesom det må tilrådes at undgå kontakt med fugle fra den vilde fauna.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten