Fjerpilning, Dyrlægevagten
Fugle Sygdomme

Fjerpilning

Fjerpilning kan sammen med neglebidning og afbidning af en eller flere tæer være et problem hos fugle. Fuglen foretager selv beskadigelsen.
I nogle tilfælde mister fuglen appetitten, og som følge deraf kan der forekomme et betydeligt vægttab.

Der kan være flere årsager til problemet. Nogen eksakt forklaring findes ikke.
Man har erfaret, at nervøsitet, som følge af stress, har kunnet udløse den ændrede adfærd. Dette kan ses i forbindelse med dominans, hvor en fugl, vil dominere. Ligeledes vil pladsmangel i bur eller voliére kunne bidrage til at fjerpilning begynder.  

Foder af dårlig kvalitet, hormonforstyrrelse kan også være årsag til problemet.
Bakterier og svampe i huden vil også være en mulighed for at fjerpilning begynder.
Ofte oplyser ejeren, at der er fundet parasitter i fjerene. Denne iagttagelse er sjældent årsag til problemet.

HVAD KAN JEG GØRE?
Man kan prøve at give en lille skærm omkring halsen. Skærmen vendes omvendt, så fuglen ikke har mulighed for at beskadige sig selv. Det kan være nødvendigt at indlægge fuglen på et dyrehospital, fordi mange ejere ikke finder krave løsningen, som værende den rigtige løsning, og derfor fjerner skærmen. Mange fugle kan i begyndelsen ikke lide skærmen, men efter nogle døgn, har de i reglen vænnet sig til den. Man skal naturligvis være sikker på, at fuglen kan indtage foder og vand.
Man lader skærmen være på fuglen indtil nye fjer er vokset frem. Det tager ca. to måneder før fjerdragten er normal igen.

Herudover må man sikre sig, at foderet indeholder den rigtige mængde af protein, calcium og energi.

Underholdning i form af samtale og anden form for opmærksomhed kan også bidrage til, at fjerpilningen hører op. Hvis fuglen er tam, kan flyvning uden for buret anbefales. 

Flytning til et andet bur, måske med et større areal, bør overvejes. Tildækning af buret, når skumringen begynder – samt afdækning af buret ved solopgang, kan også hjælpe på problemet.

Det er ikke sikkert disse tiltag hjælper; men det bør forsøges før en egentlig medicinsk behandling påbegyndes.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten