Paramyxovirus, Dyrlægevagten
Fugle Sygdomme

Paramyxovirus

Paramyxovirus er særdeles smitsom hos fugle. Hvis virus angriber fugle aggresivt kaldes sygdommen også Newcastle Disease. Hos fugle, som smittes med paramyxovirus, kan man se høj dødelighed især blandt yngre fugle. Hos voksne fugle er der variation i sygdomsbilledet. Det mest almindelige er ophørt ædelyst, nedstemthed, undertiden høres snøften, hosten og vejrtrækningsbesvær.

I nogle situationer kan også ses diarré. Sygdommen kan ramme nervesystemet, hvor man ser, at fuglene “vælter” og går med bevægelsesforstyrrelser. Undertiden ser man, at nakken er drejet i en retning, og ligeledes ser man ind imellem, at hovedet er bagoverbøjet.

Sygdommen er uhelbredelig, og fuglene vil i reglen dø 1-3 dage efter, de er blevet smittet.

 

Hvad kan jeg gøre?
Hvis man har fugle, som pludselig viser tegn på bevægelsesforstyrrelse, sidder og ryster på hovedet, har en grønlig, vandig diarré, da må man straks rette henvendelse til dyrlæge.

Hvis der pludselig optræder dødsfald i en fuglebestand, må man indbringe den/de døde fugle til dyrlæge for at få en diagnose. Ofte vil det være nødvendigt at indsende fuglen/fuglene til laboratorium for at få at vide, om fuglen har paramyxovirus (Newcastle Disease).

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten