Gnavere Marsvin

Nyresygdom

Nyresygdom Gnavere Marsvin

Med alderen udvikles nyresygdomme hos marsvin. Det er endnu ikke kendt, hvorfor de fleste marsvin får syge nyrer.

Nyrerne er placeret i bughulen på hver side af midtlinien. De er omgivet af fedt. Den højre nyre er placeret længere fremme end den venstre.

Nyrerne har til opgave at opretholde normal sammensætning af kropsvæskerne. De fjerner affaldsstoffer fra blodet og sørger for, at f.eks. vand, sukker og elektrolytter er til stede i blodet i normale koncentrationer. Endvidere er nyrerne med til at regulere blodtrykket.

Det er sjældent man kan finde ud af, hvilken nyresygdom der er tale om, så længe marsvinet er levende. Det skyldes, at målinger på blodet ikke er pålidelige, fordi syge dyr ikke giver forandrede blodværdier. Ligeledes er målinger på urin heller ikke særlig pålidelig. Derfor er det vanskeligt, at finde en diagnose ved at måle på blod og urin.

Noget tyder på at næsten alle marsvin får kalkaflejringer i nyrerne, men også andre agens kan fremkalde nyresygdom.

Man kender ikke årsagen til, at marsvin får syge nyrer. Men de fleste forskere er enige om, at det er en alders betinget sygdom.

Hvad kan jeg gøre?
Marsvin viser som regel ikke tegn på sygdom, når de har en begyndende nyrelidelse. Først når sygdommen er fremskreden kommer der sygdoms tegn, som ophørt ædelyst, nedstemthed, vægttab, forøget drikkelyst og forøget urinering.

Der findes ikke rigtig nogen sikker metode, som kan dokumentere en nyrelidelse.

Ved hjælp af ultralyd scanning kan man se forandringer i nyrerne, men som regel er sygdommen så fremskreden, at behandling ikke hjælper. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten