Fodbyld, Dyrlægevagten
Gnavere Marsvin

Fodbyld

Fodbylder ses som regel hos ældre marsvin, som ikke bevæger sig ret meget.
De begynder som en slags siddesår, som senere inficeres med bakterier (staphylococcer). Trædepude og/eller tå svulmer op og viser sig som en “klumpfod”.

Hvad kan jeg gøre?
Fodbylder kan være vanskelig at behandle. Man kan forsøge med lokal rensning med desinfektionsmidler f.eks. brintoverilte.
Brintoverilte er et iltningsmiddel, som kan udøve sin iltende virkning ved berøring med blandt andet organisk væv og bakterier.
Brintoverilte nedbrydes af et enzym, som hedder katalase. Dette enzym findes i større mængder i bakterier (pus), hvorfor brintoverilte hurtigt bliver nedbrudt, når det kommer i berøring med pus.
Under denne berøring foregår der en kemisk proces, hvor der frigives ilt. Den frigivne ilt forbinder sig hurtigt med det omkringliggende væv, herunder bakterier (pus), som lader sig ilte. Under endnu en kemisk proces sætter ilten sig fast på overfladen af væv og bakterier, som derved sprænges i stykker og løftes som små luftballoner til vejrs i såret. “Såret bruser op”.
På denne måde virker brintoverilte desinficerende og mekanisk rensende.
Herudover kan man sæbebade poten. Endvidere kan man påsmøre blødgørende og desinficerende salve. Endelig vil en blød strøelse øge velværet for marsvinet.
Behandling med antibiotika kan i nogle tilfælde løse problemet; men i mange tilfælde kommer fodbylder igen, selv om behandlingen har været intensiv.
Hvis infektionen, – fodbylden – udgår fra tå knoglen bør dyret aflives, fordi udsigten til helbredelse er ringe.

 

 

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten