Fødselshjælp, Dyrlægevagten
Gnavere Marsvin

Fødselshjælp

Hos marsvin sker der inden fødslen en kraftig opblokning, der medfører, at bækkensymfysen åbnes. Denne åbning kan tydeligt mærkes med en finger og kan føles på bugen af marsvinet og kan være op til 1 – 1½ fingers bredde. Herefter kan man som regel forvente, at fødslen indtræder i løbet af 24 – 48 timer.

Hvis marsvinehunnen ikke får sit første kuld før et års alderen, vil symfysen gradvis miste sin evne til at åbne sig. Derfor bør en hun have sit første kuld, inden hun bliver et år, ligesom der ikke må gå for lang tid mellem fødslerne.

Overholdes dette ikke, risikerer man forhalede fødsler med risiko for dødfødte fostre, eller at fødslen slet ikke kan finde sted. Med andre ord bør hunnen ikke være mere end 9 – 10 måneder, før hun bliver parret første gang.

Undertiden hører man, at marsvinehannen skal tages fra hunnen inden fødslen, idet hannen ellers kan finde på at bide ungerne ihjel. Dette er ikke sandt!

Grunden til, at man alligevel vælger at fjerne hannen fra hunnen, er, at hun få timer efter fødslen kommer i fødselsbrunst, og som regel er det uønsket, at hun bliver parret så hurtigt igen. Det kan også ske, at hannen i sin iver for at parre den brunstige hun kommer til at trampe på de nyfødte unger.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten