Burindretning, Dyrlægevagten
Gnavere Marsvin

Burindretning

De fleste marsvin går i netbure med fast bund af dyrehandlermodel. Desværre er marsvinebure generelt alt for små. Det vil være mere naturligt at anskaffe kaninburstørrelse for at skaffe dyrene plads nok. Der er varierende opfattelse af, hvor meget plads marsvin kræver.

Imidlertid synes et bur på 40 x 70 cm at være i passende størrelse til 1 – 2 dyr. Har man 3 eller 4 marsvin, bør burstørrelsen være 50 x 100 cm. Da marsvin opholder sig meget på bunden af buret, behøver det ikke at være særligt højt dog min. 30 cm.

Marsvineopdrættere med flere dyr har ofte hjemmelavede bure i etager. Disse bure kan være opstillet i hjemmet eller i et uopvarmet kælderrum/stald/udhus/garage. Bunden skal være fast (netbund er måske praktisk ud fra et rengøringssynspunkt, men er virker skadelig på marsvinepoter).

I bunden af buret lægges spåner (evt. aviser under). Der skal altid være fri adgang til hø, tørfoder og friskt drikkevand. Høet kan serveres i høhæk, eller på bunden af buret, hvor det også vil tjene som gemmested.

Marsvin er virkelig nogle “grisemikler”. De urinerer og gøder, hvor det passer dem også i foderskålene. Vælg derfor kraftige skåle, der ikke vælter, når dyrene sidder og spiser med forbenene på skålens kant. Vand bør derfor altid gives i drikkeflaske.

En skål med vand vil omgående blive væltet, således at der kommer en sumpet og uappetitlig blanding af foderemner.

Marsvin tåler og trives fint i uopvarmede lokaler, men de bør stå trækfrit. Husk endvidere at drikkevandet bør holdes frostfrit. Det er også vigtigt at huske, at under hedebølge bør dyrene stå et godt ventileret sted. 

 

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten