Følbrunstdiarré, Dyrlægevagten
Heste fødsler

Følbrunstdiarré

Følbrunstdiarré ses når føllet er 6 – 14 dage gammelt. Diarreén optræder i forbindelse med, at hoppen har sin første brunst efter foling.
Føllet er i reglen upåvirket, der er ikke feber og føllet vil gerne patte; men den vandige diarré, som kan have forskellig farve, er tydelig. Føllet synes netop i denne alder at mangle evnen til at optage væske i den bagerste del af tarmkanalen.
Årsagen til følbrustdiarré er ikke kendt med sikkerhed. Tidligere troede nogle, at årsagen var hoppens hormonelle forandring i forbindelse med folingen. Denne forandring kunne gennem mælken være skyld i diarreén. Andre har peget på, at orm kunne være medvirkende årsag til problemet.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis føllet er upåvirket, så vil diarreen aftage i løbet af et par dage. Nogen egentlig medicinsk behandling er ikke nødvendig. Man kan “støtte” føllet ved at give tarmregulerende midler, f.eks. Zoolac.
Herudover er det vigtigt at påsmøre en vandskyende salve f.eks. vaseline for at undgå ætsninger omkring endetarm, bag på og indvendigt på lårene.
Hvis føllet viser tegn på nedsat pattelyst, hvilket ses, hvis hoppens yver ikke tømmes, så må man tilkalde dyrlæge.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten