Efterbyrd, Dyrlægevagten
Heste fødsler

Efterbyrd

Ved efterbyrd forstår man moderkage, navlesnor og den del af hinderne, der udstødes efter fosterets fødsel.

Efterbyrdsperioden varer fra fødsel og indtil efterbyrden afgår. I denne periode kan hoppen have efterbyrdsveer.

Efterbyrden hos hoppen vil normalt afgå fra fødselstidspunktet og indtil 1 time efter. Hvis efterbyrden ikke er afgået i løbet af en times tid, er der tale om tilbageholdt efterbyrd. 

Det er meget vigtigt at præcisere, at efterbyrden skal afgå i sin helhed. Et lille “fif” kan være at fylde vand i efterbyrden, for derved at kontrollere at efterbyrden er hel. Hvis ikke vandet løber ud af efterbyrden, kan man være helt sikker på, at der ikke er mere efterbyrd tilbage i hoppen.

Skulle efterbyrden ikke afgå i løbet af en times tid, er det nødvendigt at kontakte dyrlæge for at få hjælp.

Årsagen til at efterbyrden ikke afgår kendes ikke.

Det er endnu engang vigtigt at præcisere, at man skal være helt sikker på, at efterbyrden er afgået, fordi det ellers kan give hoppen nogle følgelidelser, som kan være livstruende.

Hvis efterbyrden ikke er afgået i sin helhed, er der en risiko for, at hoppen pådrager sig sygdomme som børbetændelse, mælkemangel, lungebetændelse, forfangenhed o.a.

Hvis man derfor ikke er helt sikker på, om efterbyrden er afgået, er det nødvendigt at kontakte dyrlæge.

Efter folingen (fødslen) bør hoppen motioneres, således at den væskemængde, der står i hoppens bør, kan blive tømt ud.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten