Drægtighedens længde, Dyrlægevagten
Heste fødsler

Drægtighedens længde

Den gennemsnitlige tid, hvor hoppen er drægtig er 336 døgn eller 48 uger eller ca. 11 måneder. Der kan være en variation imellem hesteracerne, således at “svære” racer har en kortere drægtighedsperiode end ædle “lette” varmblodsracer. Der kan være hopper, som foler med et normalt føl fra 322 til 345 dage efter bedækning. Altså kan drægtigheden variere mellem 10½ måned til 11½ måned.   

Den første drægtighed er som regel kortere end de følgende.

Fodring kan også øve indflydelse, således at mangelfuld ernæring forlænger drægtigheden, mens optimal tildeling af foder, afkorter drægtighedstiden.

Hvis hoppen foler med et hingsteføl er drægtigheden i gennemsnit forlænget med en til to dage. 

Bedækningstidspunktet har også indflydelse. Hvis hoppen er bedækket fra december til maj øges drægtighedstiden med ca.10 dage, i forhold til hopper som bedækket på andre tider af året.

Hvis folingen indtræder først i juni vil varigheden af drægtigheden være ca. 336 døgn, altså 11 måneder, hvorimod hopper, som foler først i juli, vil være drægtig ca.329 døgn, altså en uge kortere. Endelig vil hopper, som foler i begyndelsen af april være drægtige i ca. 345 døgn, altså 11½ måned.

Forlænget drægtighed.
Som det kan ses af ovennævnte er det ikke ualmindeligt, at hoppen går “over tiden”, altså over 11 måneder. Det er sjældent, at en forlænget drægtighed medfører et absolut for stort foster, som hoppen ikke kan føde normalt.

HVAD KAN JEG GØRE
Hvis drægtighedsterminen er væsentligt overskredet, kan man overveje at sætte folingen i gang. Det er dog vigtigt at sikre sig, at bedækningstidspunktet er kendt med sikkerhed, således at man ikke forlader sig på usikre oplysninger. Hvis man ønsker, at folingen skal startes, skal man forud konstatere mælk i yveret og der skal være lødningstegn (slap skedevæg). Efter forudgående undersøgelse, kan og vil nogle dyrlæger starte folingen med medicin. 

Fordelen ved at starte folingen kan være, at dyrlægen er til stede og kan yde fødselshjælp, hvis det skulle være nødvendigt.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten