Elektricitet, Dyrlægevagten
Hunde førstehjalp

Elektricitet

Hvis hunden er uheldig at komme til at bide i en strømførende ledning, må man straks afbryde strømmen.  

 

Vær dog opmærksom på følgende: 

Husholdningsstrøm 220-380 V Elektricitet, Dyrlægevagten

  • Rør ikke hunden, før strømmen er afbrudt. Enten ved at trække stikket ud eller afbryde strømmen på hovedafbryderen. 

 Højspænding  

  • Forsøg ikke at redde hunden, hvis den ligger nærmere end 20 meter fra en nedfalden højspændingsledning. Kontakt alarmcentralen på tlf. 112 og vent til hjælp kommer frem, og strømmen bliver afbrudt.      
  • Sørg for, at ingen kommer i nærheden af fareområdet.      
  • Når strømmen er afbrudt, kan førstehjælpen påbegyndes.                    

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten