Katte Førstehjælp

Plejestationer for vilde dyr

Plejestationer for vilde dyr Katte Førstehjælp

På plejestationerne ydes hjælp til alle nødstedte vilde dyr, uanset art. Mange almindelige dyr kan plejes uden tilladelse, men Vilde Dyrs og Fugles Nødhjælp har tilladelse til også at pleje de mindre almindelige dyr. Dyrene skal dog genudsættes så snart som muligt og under alle omstændigheder inden 12 måneder. De kriterier der i øvrigt plejes efter på plejestationerne går på, hvorvidt det nødstedte dyr har gode chancer for at overleve en plejeperiode, og om det vil kunne klare sig efter en genudsætning. Skønnes dyret egnet til et liv i det fri efter plejen, vurderes både hvor og hvordan, dyret skal sættes ud. Er det f.eks. et voksent dyr sættes det tilbage i sit velkendte område, mens et dyr, der er plejet fra en meget ung alder, sættes ud, hvor dets overlevelses-chancer skønnes højest. Oftest foretager man en såkaldt lempelig genudsætning af de unge dyr, hvor dyret langsomt vænnes til sit nye område og fodres en tid efter genudsætningen.

Dyrlægeaftaler.
Dyrenes Beskyttelse forpligtet sig til indenfor landets grænser at yde assistance til og transport af syge og tilskadekomne mindre dyr og skadede vilde fugle til nærmeste dyrlæge, dyrehospital eller plejestation.

Dette betyder, at enhver uden udgift kan rekvirere transport og behandling af syge og tilskadekomne herreløse dyr. Står du overfor et sygt eller skadet herreløst dyr, bør du derfor ikke tøve med at tilkalde hjælp. Du kan selv tage dyret til nærmeste dyrlæge eller du kan alarmere Dyrenes Beskyttelse på telefon 1812.

Her finder du plejestationerne:

Plejestation Neksø
Kety Veitch
Gadegårdsvejen 1
3730 Neksø
Tlf.: 56 49 11 09
Plejestation Langeskov
Jette og Christian Scheffmann
Lærkevej 4
5550 Langeskov
Tlf.: 65 38 35 42
Plejestation Nærum
John Hørdum c/o Bjørnskov
Egehegnet 30
2850 Nærum
Tlf.: 45 80 11 46
Plejestation Skelby
Jens Kai Knudsen og Peter Møller
Næstvedegnens Dyrehospital
Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 45 00 18
Plejestation Eggeslevmagle
Lotte Jensen
Præstemarken 52
Eggeslevmagle
4261 Dalmose
Tlf.: 58 11 10 00
Plejestation Åbenrå
Torben Knage Rasmussen
Ris-Hjarup Bygade 11
6200 åbenrå
Tlf.: 74 62 11 31
Plejestation Herning
Helle Albrechtsen
Skjærbækvej 45
7400 Herning
Tlf.: 97 22 36 30
Plejestation Bjerringbro
Ulla Filskov
Hesselbækvej 12
Boskov
8850 Bjerringbro
Tlf.: 86 87 15 08
Plejestation Nordborg
Hans Hansen og Birthe Lund
Færgevej 39
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 40 66
Plejestation Silkeborg
Aqua – (modtager kun oddere)
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Tlf.: 89 21 21 89
Plejestation Ålbæk
Kurt Thomsen
Fjordvej 4
9982 Ålbæk
Tlf.: 98 48 83 37

 

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Birthe Valling: Dyrlæge og fagdyrlæge i hunde og kattesygdomme. Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten