Katte Førstehjælp

Plejestationer for vilde dyr

Plejestationer for vilde dyr Katte Førstehjælp

På plejestationerne ydes hjælp til alle nødstedte vilde dyr, uanset art. Mange almindelige dyr kan plejes uden tilladelse, men Vilde Dyrs og Fugles Nødhjælp har tilladelse til også at pleje de mindre almindelige dyr. Dyrene skal dog genudsættes så snart som muligt og under alle omstændigheder inden 12 måneder. De kriterier der i øvrigt plejes efter på plejestationerne går på, hvorvidt det nødstedte dyr har gode chancer for at overleve en plejeperiode, og om det vil kunne klare sig efter en genudsætning. Skønnes dyret egnet til et liv i det fri efter plejen, vurderes både hvor og hvordan, dyret skal sættes ud. Er det f.eks. et voksent dyr sættes det tilbage i sit velkendte område, mens et dyr, der er plejet fra en meget ung alder, sættes ud, hvor dets overlevelses-chancer skønnes højest. Oftest foretager man en såkaldt lempelig genudsætning af de unge dyr, hvor dyret langsomt vænnes til sit nye område og fodres en tid efter genudsætningen.

Dyrlægeaftaler.
Dyrenes Beskyttelse forpligtet sig til indenfor landets grænser at yde assistance til og transport af syge og tilskadekomne mindre dyr og skadede vilde fugle til nærmeste dyrlæge, dyrehospital eller plejestation.

Dette betyder, at enhver uden udgift kan rekvirere transport og behandling af syge og tilskadekomne herreløse dyr. Står du overfor et sygt eller skadet herreløst dyr, bør du derfor ikke tøve med at tilkalde hjælp. Du kan selv tage dyret til nærmeste dyrlæge eller du kan alarmere Dyrenes Beskyttelse på telefon 1812.

Her finder du plejestationerne:

Bornholm
Bjergebakkevejen 4
Vestermarie
3700 Rønne
Tlf: 1812
Esbjerg
Ny Lifstrupvej 25
6715 Esbjerg N
Tlf: 1812
Kontaktperson: Emil Thygesen
Langeskov
Lærkevej 4
5550 Langeskov
Tlf: 1812
Kontaktperson: Jette og Christian Scheffmann 
Lille Valby
Frederiksborgvej 411
4000 Roskilde
Tlf: 1812
Kontaktperson: Birgit Andersen
Vejle
Mølleager 5
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 22 39 76 98
E-mail: [email protected]
Kontaktperson: Henrik Husum
Veksø
Dyrlægevej 5
3670 Veksø
Tlf: 1812
Kontaktperson: Stine Mars
Våbensted
Krårup Møllevej 10
4990 Sakskøbing
Tlf: 51 95 24 21
Email: [email protected]
Kontaktperson: Maria Holm Kragh
Ålbæk
Fjordvej 4
9982 Ålbæk
Tlf.: 98 48 83 37, mobil: 21 76 70 37
E-mail: [email protected]
Kontaktperson: Kurt Thomsen

 

 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten