Kvælning/åndenød, Dyrlægevagten
Katte Førstehjælp

Kvælning/åndenød

Katten holdes i bagbenene, så vandet i lungerne kan løbe ud.  

Hvis katten ikke ånder selv, skal den have kunstigt åndedræt. 

Tør katten med et klæde og kontakt dyrlægen 

Kramper/besvimelse 

Kramper kan omfatte enkelte muskler eller hele kroppen. Ved kraftige anfald er katten bevidstløs og ofte bevæger øjnene sig fra side til side. 

Anfaldet går normalt over i løbet af et par minutter 

  • Sørg for at katten ikke skader sig selv eller omgivelserne    
  • Undgå at røre katten og lad frem for alt være med at stikke fingrene i kattens mund    
  • Sørg for at der ikke er lys eller lyd, der kan genere katten    
  • Læg forsigtig et klæde over kattens hoved 

Besvimelse er en kortvarig bevidstløshed og katten er slap. 

  • Kontroller at luftvejene er frie    
  • Kontroller at tungens farve er normal 

Kontakt dyrlægen

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten