Øremider, Dyrlægevagten
Gnavere Kaniner

Øremider

Der forekommer hos kaniner en almindelig ørelidelse , som skyldes øremider.
Miderne har munddele, som både kan suge, stikke og tygge. Derfor betegner man disse mider som sugemider.
Miderne stikker munddelene ind i huden i øregangen på ørets inderside og suger blod og andre vævssafte.
Øret udgøres af det ydre øre, mellem øret og det indre øre.
Det ydre øre, som er beklædt med hud, minder om en tragt, hvor den øverste kegleformede del af tragten opfanger lyde, som gennem røret i tragten leder lyden til bunden af tragten, hvor trommehinden sidder.
Trommehinden danner grænsen mellem det ydre øre og mellemøret. Denne membran er tynd og minder i udseende om et trommeskind. Når lyden, som består af lydbølger, rammer trommehinden, sættes denne i svingninger. Disse svingninger påvirker øreknoglerne, som sidder bag ved trommehinden med de samme svingninger. Herefter forplanter lyden sig sig til hjernen og lyden opfattes.

Smitte foregår fra kanin til kanin og sker i de fleste tilfælde ved direkte kontakt. Kaninunger smittes som regel fra moderen. I tilfælde, hvor kaniner går i flok, sker smitte hurtigt fra dyr til dyr.
Når kaninen smittes, begynder miden at stikke sine munddele ind i huden i øret. Herved opstår en irritation i huden, og efterhånden kommer der kløe og skorpedannelse i øret. Huden bliver fortykket og ujævn. Hvis lidelsen udvikler sig længere ned i øret, kan trommehinden i gå stykker, hvorved bakterier får mulighed for at trænge ind i mellemøret og udvikle en mellemørebetændelse. Hvis det sker, kan man se tvangsbevægelse i form af cirkelgang og rulninger.
I nogle tilfælde kan man også se næseflåd, fordi infektionen fra mellemøret kan brede sig til næsehulen via det eustachiske rør.
På grund af kløen i ørerne, vil kaninen bevæge ørerne  i et hurtigt tempo. Den ryster ind imellem kraftigt med hovedet, og kradser i området omkring ørerne med bagpoterne, hvorved huden omkring ørerne kan blive beskadiget som følge af kradsninigen. Hvis man berører øret, viser kaninen tegn på smerte.
Der kan ses flåd fra øret, specielt i de tilfælde, hvor der også er  mellemørebetændelse.
Når kaninen ryster hovedet kan materiale fra ørerne slynges ud i ret stor afstand fra kaninen. Materialet indeholder mider og på denne måde sker spredning og smitte fra dyr til dyr.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis kaninen har kløe i ørerne, eller man ser et fedtet, gulbrunt materiale i øregangen, kan det være tegn på øremider. Man må konsultere dyrlæge for at få den rigtige diagnose og den rigtige behandling.
Hvis man har flere kaniner kan man forebygge smitte ved enten at flytte kaninerne væk fra hinanden eller opsætte skillerum, så smitte undgåes.
God ernæring kan også være med til at gøre kaninen mere modstandsdygtig.
Opdages miderne i tide, er der god mulighed for helbredelse. Såfremt der sker en spredning til mellemøret, hvor man samtidig ser tvangsbevægelser er udsigten til helbredelse ikke god, hvorfor man bør overveje at aflive kaninen. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten