ABC i rigtig pleje, Dyrlægevagten
Gnavere Kaniner

ABC i rigtig pleje

ABC i rigtig pleje, DyrlægevagtenKaniner findes vildtlevende på øen Endelave og på Vejrø (Samsø); men er mest almindelig som kæledyr. De er ikke ægte gnavere, men er hvad man kalder pseudodrøvtyggere, hvilket betyder, at kaniner æder natafføring.

FODRING
Som basisfoder kan anvendes såkaldte kaninpiller, som kan købes i dyreforretninger og hos nogle dyrlæger. Derudover skal kaniner altid have adgang til hø af god kvalitet og friskt drikkevand. Om sommeren skal kaniner fodres med tilskud af grønt, f.eks. masser af græs og mælkebøtter.
Herudover kan man fodre kaninerne med følgende:
Gulerødder,  julesalat, bladselleri, grønkål, jordskokker, æbler, pærer, løvstikke, hjulkrone, mælkebøtte, og brændenælder.
Grene vil være en god aktivering af kaninerne, samtidig med at kaninernes tænder får et naturligt slid.
Kaninerne skal fortrinsvis fodres med grønt. Kaniner kan overfodres, hvis man pludselig skifter foder. Pas derfor på fodertildelingen, når man skifter foder. Hellere lidt mindre i de første dage, således at kaninerne vænner sig til det nye foder.

RENGØRING
Hver dag fjernes foderrester fra dagen før, og der gives frisk vand. Buret renses et par gange om ugen for gødning og urin og man kommer ny strøelse f.eks.savsmuld ind i buret (se rengøring og desinfektion).

BURINDRETNING
Kaniner har det bedst udendørs. Kaniner i naturen er tilpasset et liv, hvor de skal kunne tåle kulde, derimod tåler kaniner dårligt høje temperaturer. I naturen vil kaniner på varme dage opholde sig i deres huler under jorden. Temperaturer på over 27 °C kan give kaninen hedeslag.
Dette skal der tages hensyn til ved burindretning, dvs. buret må aldrig stå i direkte sol. Herudover tåler kaniner ikke træk og våde omgivelser. De kan godt klare sig i frostvejr, når buret er indrettet til det og er hævet 50 cm fra jorden.
Et bur til 1 kanin bør være mindst 100 x 70 cm. Højden på buret skal være så højt, at kaninen uden problemer kan sidde oprejst på bagbenene. Bunden i buret bør være af et materiale, der let kan rengøres.
Et bur til udendørs brug kan bygges op med 3 lukkede sider og en forside af net, så undgår man træk. Taget skal være skråt, så regnvand kan løbe af. Af hensyn til rengøring bør hele forsiden kunne åbnes. Byg eventuelt en løbegård uden om buret, så dyrene selv kan bestemme, om de vil være ude eller inde. Men husk at kaniner kan grave, så der skal enten være fliser eller ståltrådsnet i bunden af løbegården.
Buret indrettes med et tykt bundlag af savsmuld, og der fyldes godt op i den ene halvdel af buret med halm til reden. Herudover skal kaninen hele tiden have adgang til frisk hø og vand.

HÅNDTERING
Når man løfter en kanin, tager man fat i skindet i kaninens nakke, løfter og støtter med en hånd under kaninen, samtidig med at man holder den indtil kroppen. Kaniner må aldrig løftes/bæres rundt udelukkende i nakkeskindet eller ørerne.
Når ungerne er så store, at de forlader reden og begiver sig rundt i buret, skal de håndteres dagligt for at gøre dem tamme.

FLERE KANINER SAMMEN
Kaniner er selskabelige dyr, som lever i familier. I familien vil der være en rangorden for hanner og en rangorden for hunner. Hos hannerne er det den stærkeste han som dominerer, hos hunnerne bliver unger af den dominerende hun også dominerende.
Normalt er det uden problemer at lade kuldsøskende af hunkøn blive sammen som voksne. Der kan opstå slagsmål i hunnernes brunstperiode, men det er normalt ikke alvorligt.
En han og en hun vil også uden problemer kunne gå sammen, men hvis man ikke ønsker unger, er det nødvendigt at lade hannen kastrere (se kastration).
Flere hanner kan ikke gå sammen, heller ikke selv om de er kuldsøskende. Hannerne bliver kønsmodne når de er  4 måneder gamle. Herefter kan de ikke gå sammen, fordi der vil opstå slagsmål.

AKTIVERING
Man kan købe en sele og gå tur med kaninen.

TÆNDER
Man bør tilbyde kaninen grene, således at tænderne får et normalt tandslid. Et regelmæssigt eftersyn af tændernes længde er tilrådeligt. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten