Chokoladeforgiftning, Dyrlægevagten
Hunde pleje & fodring

Chokoladeforgiftning

Det er ikke selve chokoladen som kan give chokoladeforgiftning, men stoffet, theobromine, der er en bestanddel af chokoladen.
Theobromine giver forskellige reaktioner hos forskellige hunde. Hunde med helbredsproblemer, især epilepsi, er mere påvirkelige af theobromine end sunde hunde.

Theobromine kan udløse epilepsianfald hos hunde.
Desuden kan theobromine give uregelmæssig hjerterytme, specielt hvis hunden bliver ophidset. Kredsløbsforstyrrelsen kan være så voldsom, at hunden dør.
Theobromine kan også irritere mave-tarmkanalen. Der kan komme sår og blødninger især i mavesækkens slimhinde. Sårene og maveblødningerne kan være så voldsomme, at døden indtræder i løbet af få dage.

Theobromine forekommer i forskellig koncentration i chokolader.
Mælkechokolade: 44-66mg/28,35g chokolade
Mørk chokolade: 450mg/28,35g chokolade
Koge/bitter og pulverchokolade varierer fra 150-600mg/28,35g

Hvornår bliver hunden forgiftet?
Der er ikke meldt om dødsfald hos hunde, som har indtaget mindre end 200mg theobromine/kg hund
Hundens vægt har betydning for, hvor mange gram chokolade den kan indtage, før den bliver forgiftet. Jo mindre kg. legemsvægt, des mere påvirkes hunden, når den indtager samme mængde chokolade, som en hund med en større vægt.
Derfor bliver de toksiske doser angivet som mg/kg legemsvægt.
Det betyder, f.eks. at 28,35 gram mørk chokolade under uheldige omstændigheder kan forgifte en hund som vejer 2,25 kg eller 283,5 gram mørk chokolade, kan forgifte en hund på 22,5 kg.
Theobromine er 14 – 20 timer om at blive udskilt af kroppen. Stoffet udskilles gennem leveren.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis hunden har indtaget en større mængde chokolade, bør man straks kontakte og søge dyrlæge.
Dyrlægen kan behandle hunden med et lægemiddel, som får den til at kaste op. Dette skal ske senest to timer efter hunden har indtaget chokoladen.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten