Vaccineret – Hvad sker der?, Dyrlægevagten
Katte Hos dyrlægen

Vaccineret – Hvad sker der?

Som det ses i omtalen af de forskellige viruslidelser hos katte, findes der ikke nogen specifik behandling af disse sygdomme. Indtil organismen selv har overvundet den tilstedeværende virussygdom, kan der kun gives støttende behandling.

Virus kan altså ikke, som det er tilfældet med bakterier, påvirkes af antibiotika (f.eks. penicillin). Det medfører, at dyrets mulighed for at overvinde en virusinfektion er afhængig af dets egen evne til at danne antistoffer mod den pågældende virus. Derfor vil helt unge og gamle svækkede dyr være særligt udsatte ved et virusangreb.

Da de fleste af de aktuelle viruslidelser hos katte kan være livstruende, vil disse lidelser stå som oplagte repræsentanter for det kendte udtryk “forebyggelse er bedre end helbredelse”.

Heldigvis er det sådan, at der til forebyggelse af langt de fleste viruslidelser er udviklet effektive vacciner, der giver en god beskyttelse mod de enkelte virussygdomme.

Ved en vaccination sker der det, at man ved indsprøjtning tilfører dyrets organisme dødt eller svækket virusmateriale og derved aktiverer de antistofdannende organer til dannelse af antistof mod det pågældende virus. Vaccinevirus er dødt eller svækket, således at det ikke er i stand til at påføre dyret sygdommen.

I starten vaccineres dyret 2 gange med ca. en måneds mellemrum for at opnå dannelsen af antistoffer i en mængde, der giver beskyttelse et år. Derefter skal dyret blot revaccineres en gang om året for at vedligeholde denne beskyttelse.

I dag er det mest almindeligt at vaccinere med såkaldte kombinationsvacciner, der indeholder flere af de farligste og mest alindeligt forekommende virustyper. Det gælder f.eks. kombinationsvacciner mod kattevirussygdomme.

Virussygdomme er oftest meget smitsomme, og da de er vanskelige at behandle, vil der i en del situationer være krav om, at katte skal være vaccinerede mod dem. Ved udlandsrejser vil mindstekravet for de fleste lande være, at katten er vaccineret mod rabies (hundegalskab). Her er det vigtigt at huske, at vaccinationen skal være foretaget mindt 30 dage før afrejsen.

Vaccinationer er også påkravet ved ophold på dyrepensioner, dyrehospitaler, ved deltagelse i katteudstillinger samt andre arrangementer, hvor mange dyr samles, da virus her hurtigt vil kunne spredes.

Derfor er det vigtigt, at dyrene er beskyttede.

Se vaccination.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten