Bedøvelse, Dyrlægevagten
Katte Hos dyrlægen

Bedøvelse

Bedøvelse, DyrlægevagtenKirurgi er uløseligt forbundet med en eller anden form for bedøvelse (anæstesi), men også i forbindelse med mange undersøgelser og behandlinger kan det være nødvendigt at give katten en form for beroligelse eller bedøvelse.

Hvilken bedøvels dyrlægen vælger i den aktuelle situation er afhængig af flere faktorer:

Indgrebets art og varighed, partientens størrelse, alder, ernæringstilstand, psykiske og fysiske tilstand.

Ved fjernelse af små vorter og suturering af mindre sår, kan man som regel nøjes med at lokalbedøve det område, der skal behandles. Den lokale bedøvelse kan evt. suppleres med en beroligende indsprøjtning.

Langt de fleste større indgreb kræver dog, at katten totalbedøves.

Til frembringelse af universel bedøvelse kan flere metoder og stoffer med vidt forskellige virkning benyttes.

Enhver bedøvelse er forbundet med risiko, om end denne risiko med moderne bedøvelsesmidler er meget lille. For at nedsætte risikoen til et absolut minimum er der enkelte forholdsregler man skal iagttage. Patienten fastes i 12 – 24 timer. Før bedøvelsen gennemføres en klinisk undersøgelse af patienten, specielt undersøges kredsløb, hjerte og lunger.

Ved én type bedøvelse gives bedøvelsesmidlet i form af indspøjtning i muskulaturen eller direkte i en blodåre. Ved denne form er der også mulighed for at give patienten et stof, som ophæver bedøvelsen.

Den bedøvelsesform, der anvendes i langt de fleste tifælde, er en type, hvor man kombinerer flere metoder med hinanden: ½ – 1 time før den egentlige bedøvelse får patienten en beroligende indsprøjtning.

Bedøvelsen indledes med en indsprøjtning af sovemidlet i en blodåre. Når patienten efter nogle sekunder er faldet i søvn indføres en sonde med en oppustelig manchet i luftrøret.

Herefter kobles patienten til et bedøvelsesapparat, hvor bedøvelsesmidlerne og ilt via et slangesystem føres til lungerne.

Efter bedøvelsen er det vigtigt at patienten får den fornødne fred og ro. Der kan gå op til et døgn, hvor patienten kan være påvirket af bedøvelsen. Symptomerne kan være træthed, svimmelhed og kulderystelse.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten