Operationspatienten, Dyrlægevagten
Katte Hos dyrlægen

Operationspatienten

Når man har besluttet sig for at lade sin kat operere, er det væsentligste, at man har tillid til den kirurg, som skal udføre operationen.

Hvis man ønsker katten opereret, er der nogle generelle retningslinier, som man for dyrets skyld skal følge.

De fleste bedøvelsesmidler medfører, at katten udløser sin brækningsrefleks. Derfor skal katte, hvor man har planlagt en operation, altid fastes  – mindst 8 timer før en bedøvelse påbegyndes. Herved mindsker man risikoen for, at dyret brækker sig under bedøvelsen. Under en brækning kan der være risiko for fejlsynkning.

Selvom bedøvelsesmidlerne er blevet væsentlig bedre i de senere år, er der altid en forskel på, hvordan kattene reagerer på bedøvelsesmidlerne.

Før bedøvelsen
I de fleste tilfælde vil katten få en injektion med bedøvelsesmidlet i nakken eller i låret, hvilket medfører, at katten begynder at falde til ro i løbet af få minutter.

Når katten er bedøvet, kan dyrlægen udføre mindre operationer, uden at katten kan føle smerte.
Hvis det er en længerevarende operation lægger dyrlægen en slange (tubus) i luftrøret og ved dyrets vejrtrækning indføres bedøvelsesgasserne og ilt via et narkoseapparat. 

Under bedøvelsen
Dyret er i en tilstand, hvor det ikke føler smerte, selvom der udføres kirurgi. Hvis operationen strækker sig over længere tid, vil man ofte tilføre væske gennem en blodåre.

Efter operationen
Når operationen er afsluttet, afbryder man for bedøvelsesgasserne. Man sørger for at patienten ligger på et blødt og varm leje.
Efter et stykke tid kommer katten til bevidsthed. Den tid, der går før bevidstheden kommer igen, kan variere ganske betydeligt. Selvom to katte er blevet bedøvet på samme måde og har været bedøvet den samme tid, så kan opvågningsfasen variere ganske betydeligt. Årsagen til denne variation er ikke kendt med sikkerhed. 

Under opvågningen kan katten afgive forskellige “drømmelyde”, hvilket  kan forlede andre til at tro, at dyret lider. Under opvågningen forsøger nogle dyr at komme på benene, før bedøvelsesmidlet er helt ude af kroppen.

Når bedøvelsen er ved at være overstået (ude af opvågningsfasen), vil katten i mange tilfælde modtage smertestillende medicin, således at katten ikke føler smerte, når den igen er i helt vågen tilstand.

I de følgende dage vil dyret modtage smertestillende medicin, hvis det skønnes nødvendigt.

Hvis dyrlægen har syet operationssåret med tråde, som ikke selv forsvinder, vil man sædvanligvis fjerne trådene 10 dage efter operationen.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten