Kastration af hankat, Dyrlægevagten
Katte Hos dyrlægen

Kastration af hankat

Kastration af hankat, DyrlægevagtenVed kastration forstås en operativ fjernelse af begge testikler.

Anatomi
Hankatten fødes normalt med begge testikler nedsteget i pungen. Undertiden ses fuldstændig mangel på nedstigning af den ene eller begge testikler (kryptorchisme). Den kryptorchide testikel vil da ligge i lyskekanalen eller i bughulen.

Kønsdriften
Ofte anskaffer man sig en killing uden at tænke over, at den hurtigt bliver voksen. En hankat er kønsmoden allerede i 6 – 10 måneders alderen. Tidspunktet afhænger af race og årstid.

En kønsmoden hankat markerer sin kønsdrift på flere måder:

  1. Den miaver kraftigt og vedvarende, ofte til stor gene for beboerne.          
  2. Den kan tisse uden for sin bakke for derved at markere sit territorium.          
  3. Urinen lugter stærkt.          
  4. Den søger ud og bliver ofte borte i flere dage.          
  5. Den deltager gerne i slagsmål med andre hankatte om hunkattens gunst.

Hvorfor?
De ovennvænte kønsmodenhedstegn kan være meget generende for kattens mennesker, men også meget stressende for katten selv. At holde en kønsmoden kat inde er vanskeligt og i strid med dens natur. Ved at strejfe omkring kommer katten imidlertid let til skade ved trafikuheld. I slagsmål med andre katte opstår bidsår og bylder, ligesom den kan pådrage sig smitsomme sygdomme.

Kastration medfører ændringer i kattens adfærd på en række måder:

  1. Den kastrerede hankat bliver hjemme og knytter sig mere til sine mennesker.         
  2. Den bliver mere kælen og omgængelig.         
  3. Den vil holde op med at strinte urin på møbler, vægge etc.         
  4. Dens urin vil ophøre med at lugte stærkt.         
  5. Den søger ikke så hyppigt slagsmål.

Ud over ovennævnte fordele for hankattens ejer, er en kastreret hankat med til at holde vildkattebestanden nede, og derved er man med til at udføre et stykke aktivt dyreværnsarbejde.

Hvordan
Operationen udføres oftest ambulant, og skal udføres under bedøvelse af en dyrlæge. Testiklerne fjernes gennem to små snit i huden. Efter operationen skal katten helst holdes inde i 3 – 4 dage for at undgå forurering af såret.

Hvornår
Det anbefales, at kastrere så snart det er muligt. D.v.s. så snart man kan føle begge testikler.

Bivirkninger
Ved kastration bliver kattens energiforbrug mindre. Man skal derfor tilsvarende reducere dens madrationer. Katten skal kun tibydes mad to gange om dagen, og dens vægt bør regelmæssigt kontrolleres. Ved iagttagelse af disse forholdsregler kan man undgå, at den kasterede hankat bliver fedladen.

Kastrerede hankatte kan vise tendens til vandladningsbesvær (urinvejssten). Sygdommen kan dels forebygges gennem rigelig motion, samt ved fodring.

Katte drikker pr. natur meget lidt, hvorfor urinen let bliver meget koncentreret. Man kan derfor blande vand i foderet.

I forbindelse med kastrationen bør katten gennemgå en sundhedsundersøgelse, lige som det anbefales at få katten øretatoveret og vaccineret.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten