Rengøring og desinfektion, Dyrlægevagten
Katte Pleje & fodring

Rengøring og desinfektion

Når man har med katte at gøre, vil man gerne forsøge at undgå sygdom. Dette kan selvfølgelig gøres ved at sørge for god hygiejne omkring katten. Det vil sige, man må hele tiden sørge for, at dyrene er i rene og pæne omgivelser.

Ud over den daglige rengøring kan man også desinficere omgivelserne. Der sælges mange forskellige desinfektionsmidler på markedet, og det kan for forbrugeren være vanskeligt at overskue, hvilke desinfektionsmidler, man skal vælge.

Rengøring og desinfektion, DyrlægevagtenKrav til desinfektionsmidler. Det skal være bredspektret, hvilket vil sige, at det skal være effektivt mod virus, bakterier, svampe o.a.. Det skal være hurtigtvirkende og må ikke ødelægge andre materialer. Endvidere skal det være uden sundhedsrisiko for dyr og mennesker og heller ikke belaste miljøet, når det skylles ud i kloakken.

Endvidere bør det være uden skadevirkning på bygninger og andet inventar. Desinfektionsmidlet skal også være effektivt ved lave temperaturer.

Farlige stoffer og materialer må ikke anvendes, hvis de kan erstattes af ufarlige, mindre farlige eller generende stoffer og materialer.

Smitteveje
Virus, baktier, svampe, og andre mikroorganismer kan give infektion og spredes på følgende måde.

1. Med dråber når dyret hoster og nyser.

2. Via støv i luften.

3. Ved kontakt med inficerede redskaber.

4. Ved direkte kontakt med smittede dyr, deres afføring og urin.

5. Ved parring.

Smittebeskyttelse
Virusinfektioner kan ikke behandles medicinsk. Derfor er vaccination mod virussygdomme nødvendig. Er dyret blevet sygt, som følge af en bakteriel sygdom, kan man i de fleste tilfælde behandle sygdommen med medicin.

Smittebeskyttelse kan kun opnås med regelmæssige og grundige rutiner og ved at bruge desinfektionsmidler, som har en dokumenteret effekt over for virus, bakterier, svampe og andre mikroorganismer.

Hvis der udbryder smitsomme sygdomme, som skyldes virus og bakterier, kan man foretage en effektiv smittebeskyttelse ved at bruge desinfektionsmidler. For at foretage en effektiv smittebeskyttelse mod denne sygdom kan anvendes VirKon S, hvor man bruger en 1%-opløsning, det vil sige man tager 100 gram VirKon S og opløser i 10 liter vand. Herefter overbruser man og/eller gennemvasker det pågældende område, hvor katten opholder sig. 

VirKon S er uskadeligt for mennesker og dyr og desinfektionsmidlet nedbrydes i naturen.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten