Byld, Dyrlægevagten
Hunde hudproblemer

Byld

Ved en byld forstår man en ansamling af pus i en nydannet hule i vævet. Bylder opstår som regel i forbindelse med, at bakterier trænger gennem huden i forbindelse med sår (sårinfektion). Bylder kan også opstå i forbindelse med blodforgiftning, hvor bakterier kan spredes til indvendige organer gennem blod og lymfekarsystemet.

Bylderne kan findes på overfladen af huden, men dybere liggende bylder i musklerne er ikke ualmindeligt.

Man kan opdele bylder i varme og kolde bylder.

De varme bylder viser sig som regel som en hævelse med rødme, varme og ømhed. Senere bliver huden mere spændt ud, overfladen bliver glinsende og hudens farve får et blåligt skær. Senere bliver hævelsen mere blød i midten. Man taler om, at “bylden trækker til”. Dyret får ofte feber, og man kan se nogen funktionsforstyrrelse, som f.eks.halthed, hvis bylden sidder på et ben.

De kolde bylder samler sig som regel i det løse bindevæv, som findes under huden. Når dyret bevæger sig, vil ansamlingen, p.g.a.tyngdekraften, flytte sig. Man taler om, at “bylden sænker sig”.

Byld, bylder optræder hos hunde. Det skyldes ofte indtrængende fremmedlegemer eller bid i forbindelse med slagsmål. 
En byld er en hævelse, som indeholder bakterier (materie). Bylder kan optræde overalt på  hundens hudoverflade; men kan også opstå i indre organer.
Undertiden kan man se en bule på hundens hudoverflade, som ved berøring føles spændt. Senere, når bylden begynder at “trække” til, vil bulen føles blødere. Bylder er, når de opstår, i reglen ømme, og hudfarven kan variere i det område, hvor bylden sidder.
Opdager man først bylden efter, der er gået hul på den, vil man mange gange se et sår, som lugter ilde.

Som regel vil hunden vise smertereaktion ved berøring af det hævede område. Senere, når bylden “trækker til”, vil man kunne fornemme en blød hævelse. Ofte vil hunden også i dette “byldestadie” udvise ømhed ved berøring.

Hvad kan jeg gøre?
I mange situationer vil der selv gå “hul på” bylden. I andre situationer vil det være nødvendigt at opsøge dyrlæge for at få bylden spaltet og desinficeret. Det kan være nødvendigt at bedøve hunden for at få lov til at åbne bylden. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at operere “hele” bylden væk.
Det er yderst vigtigt, at såret holdes åbent indtil infektionen er væk. Det hjælper ofte, at skylle sårhulen med en klorhexidinopløsning. 

Efter en uges tid vil hunden i de fleste tilfælde være helt rask igen. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten