Vaccineret – Hvad sker der?, Dyrlægevagten
Hunde hos dyrlagen

Vaccineret – Hvad sker der?

Som det ses i omtalen af de forskellige viruslidelser hos hunde (se hundesyge, mave-tarminfektion forårsaget af coronavirus og parvovirus) findes der ikke nogen specifik behandling af disse sygdomme. Indtil hunden selv har overvundet den tilstedeværende virussygdom, kan der ” kun ” gives støttende og lindrende behandling. Svækkede dyr er særligt udsatte ved et virusangreb.

Da de fleste af de aktuelle viruslidelser hos hunde kan være livstruende, vil disse lidelser stå som oplagte repræsentanter for det kendte udtryk “forebyggelse er bedre end helbredelse”.

Heldigvis er det sådan, at der til forebyggelse af langt de fleste viruslidelser er udviklet effektive vacciner, som giver en god beskyttelse mod de enkelte virussygdomme.

Ved en vaccination sker der det, at man ved indsprøjtning tilfører dyret dræbt eller svækket virusmateriale og derved aktiverer dyrets antistofdannende væv til dannelse af antistof mod det pågældende virus. Vaccinevirus er dræbt eller svækket, således at det ikke er i stand til at påføre dyret sygdommen.

I starten vaccineres dyret 2 gange med ca. en måneds mellemrum for at opnå dannelsen af antistoffer i en mængde, der giver beskyttelse et år. Derefter skal dyret blot revaccineres en gang om året for at vedligeholde denne beskyttelse.

I dag er det mest almindeligt at vaccinere med såkaldte kombinationsvacciner, der indeholder flere af de alvorlige og mest almindelige forekommende virustyper. Det gælder f.eks. kombinationsvacciner mod hundesyge, parvo, smitsom leverbetændelse m.v. hos hunde.

Virussygdomme er oftest meget smitsomme, og derfor vil der i en del situationer være krav om, at hunde skal være vaccinerede mod dem. Ved udlandsrejser vil mindstekravet for de fleste lande være, at hunden er vaccineret mod rabies (hundegalskab). Her er det vigtigt at huske, at vaccinationen skal være foretaget mindt 30 dage før afrejsen.

Vaccinationer er også påkrævet ved ophold på dyrepensioner, ved deltagelse i hundeudstillinger samt andre arrangementer, hvor mange dyr samles, da virus her hurtigt vil kunne spredes.

Derfor er det vigtigt, at dyrene er beskyttede.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten