Burindretning, Dyrlægevagten
Gnavere Hamster

Burindretning

Burets størrelse skal være 70 x 35 x 30 cm. Jo større bur desto bedre.

Fordi hamsteren er mest aktiv om natten, må man forvente der er mest støj fra hamsteren på dette tidspunkt af døgnet. Hvis man ikke kan holde ud at høre denne støj, må buret placeres et sted, hvor man ikke kan høre “larmen” fra hamsteren.
Ligeledes må buret stå et sted, hvor hamsteren kan være i fred i dagtimerne.
Hamsteren ønsker at “stikke” af, hvorfor en betrykkende sikring af buret er nødvendigt. Dette kan gøres med et finmasket ståltrådsnet. Pas på ikke kun at bruge plastikkasser, fordi nogle dyr kan gnave sig igennem dette materiale.

I bunden af buret bør der være et egnet materiale, f.eks. træspåner, som hamsteren kan grave og gemme sig i.
I naturen  laver hamsteren en hule i jorden, så derfor er det en god idé, at indrette buret således, at hamsteren har mulighed for at grave sig til en hule. Man kan for at hjælpe den, lave et lille hus af træ eller andet materiale og placere det inde i buret, således at dyret selv har mulighed for at præge indretningen.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten