Rovmider, Dyrlægevagten
Katte Hudproblemer

Rovmider

Rovmiden eller kattepelsmiden er en 1/3-1/2 mm lang parasit, som  lever og snylter på overfladen af huden og i pelsen på katten.

Hvis katten er i nær kontakt med mennesker kan rovmiden komme over på mennesker og her fremkalde et udbredt kløende udslet.

Rovmiderne lever af skæl og af det yderste lag af huden. Når de optræder på katten kan det hos nogle dyr give kløe.

Hvis pelsen indeholder mange skæl, kan det være tegn på rovmider.

Rovmiderne kan kun leve et par dage uden kontakt med katten.

HVAD KAN JEG GØRE
Har man mistanke om rovmider, kan man tage et stykke gennemsigtigt tape og placere det i det område på pelsen, hvor der er flest skæl. Rovmiderne kan på denne måde opsamles, og på grund af størrelsen, vil man i mange tilfælde kunne se miderne med det blotte øje. Man kan også konsultere dyrlæge, som undersøger pelsen og under mikroskop påviser miden.

Hvis ejeren selv har et kløende eksem, kan det være rovmiden fra katten, som har smittet, hvorfor man bør søge læge og oplyse, at man har en kat, som kan være inficeret.

Rovmiderne er nemme at udrydde, dels fordi de dræbes af de fleste utøjsmidler og dels fordi de kun kan overleve et par døgn, hvis de ikke får kontakt med katten.

Se evt. frontline

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten