ABC i rigtig pleje, Dyrlægevagten
Gnavere Rotter

ABC i rigtig pleje

Rotten er en lille gnaver, som oprindeligt stammer fra Asien. Rotten er et skumrings – og nataktivt dyr. Den er god til at klatre, svømme og dykke.

FODRING
Korn- og kornprodukter er foretrukne foderemner. Man kan supplere med gulerødder, salat, kål, æble m.m, fordi rotter er altædende.

RENGØRING
Fjern dagligt gamle foderrester. Tilbyd nyt høaf god kvalitet.
Da rotterne ikke tisser meget, kommer buret ikke til at lugte, selvom man kun skifter det hver anden uge (se rengøring og desinfektion). Pas på reder med unger, når du buret rengøres.

BURINDRETNING
Buret skal være af et materiale, som dyrene ikke kan gnave sig igennem(se burindretning).
Rotter graver underjordiske gange. De elsker at bore sig ind i trærødder, fordi de på denne måde kan bygge egen bolig.
Det er en god ide, at bundlaget i buret er 20-30 cm dybt, fordi dyrene herved får mulighed for at grave gange.
Hvis rotterne fodres dagligt med saftige grøntsager og frugter, behøver de ikke fri adgang til vand; men generelt skal dyr i fangenskab have fri adgang til vand. For en sikkerheds skyld anbefales det at sætte en drikkeflaske op.
Sørg for god ventilation i og omkring buret, hvis det er placeret i et mindre lokale.

HÅNDTERING
Rotter tages op af buret i hul hånd. Luk ikke hånden om dyrene, og tag aldrig i halen, da huden kan skalle af. 

FLERE ROTTER SAMMEN
Rotter holder sammen i par. Hannen kan holdes sammen med hunnen og ungerne og deltager i yngelpleje. Sæt aldrig fremmede voksne dyr sammen med en etableret gruppe. Flere hanner kan gå sammen uden der vil opstå slagsmål.
Husk at rotter formerer sig hurtigt og får mange unger.

AKTIVERING
Når buret har en passende højde, er der mulighed for at opsætte legetøj. Det kunne f.eks. være en karrusel, som rotterne elsker at løbe rundt i.
Friske gnavegrene og mulighed for at grave og lave boregange, er andre måder at aktivere dyrene på.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten