Washingtonkonventionen – CITES, Dyrlægevagten
Katte Love & bekendtg.

Washingtonkonventionen – CITES

Pas på når du køber souvenirs
Mange dyr og planter er stærkt truede af udryddelse på grund af ulovlig handel. Hvert år købes og sælges millioner af dyr og planter både levende, døde og i form af forskellige turistsouvenirs. Det lægger et hårdt pres på naturen. På næsten ethvert rejsemål kan du blive tilbudt varer fremstillet af truede dyr og planter.
Du kan ikke altid stole på, at sælgeren giver rigtige oplysninger om produktet. Hvis du er tvivl – så lad være at med købe. Du skal heller ikke lade dig friste til at købe et eksotisk kæledyr på din rejse.Hvis du tager truede dyr, planter eller souvenirs af disse med hjem, er du ikke blot med til at udrydde sjældne arter, du overtræder også lovgivningen.

Det er let at komme galt afsted….

Hvilke regler gælder?
Reglerne findes i Washingtonkonventionen/CITES, der regulerer handlen med en række vilde dyr og planter.

Reglerne gælder både levende og døde dyr. Skind, fjer, knogler, skaller, kød, tænder og andre dele af døde dyr er omfattet af CITES-reglerne. Og det gælder også de produkter, der er udarbejdet heraf: Tøj, tasker, sko, smykker, souvenirs etc….

Nogle arter er så stærkt truede, at det helt er forbudt at handle med dem. Andre er knap så truede, men er alligevel omfattet af CITES og for disse kræves der en særlig tilladelse, hvis du skal have dem med hjem.

Kommer du hjem med sådanne dyr, planter eller produkter af disse, uden denne tilladelse, vil de blive konfiskeret i tolden, og i visse tilfælde risikerer du også at få en bøde.

Hvis du ønsker at tage noget med hjem, som er omfattet af CITES, skal du have en eksporttilladelse udstedt i det land, hvor du har købt dyret, planten eller varen.

I nogle tilfælde kræves også en importtilladelse, når du skal have varerne med ind i Danmark. 

Når det drejer sig om dyr og planteprodukter, skal tilladelsen søges hos: 

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 39 47 20 00, fax 39 27 98 99

Drejer det sig om levende planter, skal du henvende dig til:

Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
2800 Lyngby
tlf. 45 96 66 00, fax 45 96 66 10

Tilladelserne skal forelægges toldmyndighederne ved ind- og udrejse.

Vær opmærksom på, at nogle lande har mere lempelige regler for visse truede dyr og planter end Danmark. Uanset hvor du har været, er det de danske regler der gælder, når du vender hjem. Undersøg derfor altid hvilke regler der gælder, før du rejser.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten