Test af blodtyper, Dyrlægevagten
Katte Spørg dyrlægen

Test af blodtyper

Mit spørgsmål går på om det er muligt at teste blodtypernes undergrupper.( A (AB, aa og ab), B(AB) osv).
Min søster har to katte af racen Russian Blue, en han og en hunkat. Efter planen skal hunkatten parres af hannen til summer, men da der kan være nogle problemer mht. blodtyperne er min søster i tvivl om det er klogt at gøre. Som jeg har forstået det, er det noget med at killingerne dør, hvis blodtyperne ikke passer sammen. Hunnens mormor er B og er blevet paret med en hankat med typen A. Er det muligt at avle problemet væk?
 
Der er hvist noget med at man kan teste for dette i England, men er dette også blevet muligt herhjemme, hvis ja, hvor (på KVL?) og hvor meget koster det cirka?
 
Jeg håber i forstå hvad jeg mener, selvom det nok lyder noget indviklet. Jeg håber meget at i vil prøve at besvare mine spørgsmål.
 
De venligste hilsner 
Julie Carøe
 
Dyrlægens svar:
Først og fremmest: jeg vil anbefale jer at få blodtypebestemt begge katte. I racer, hvor blodtype B forekommer, vil man altid kunne komme ud for problemet med uforligelighed. Det koster ca. 115,- kr. for første blodprøve og ca. 100,- kr. for efterfølgende. Der skal bruges EDTA-stabiliseret blod.

Når man laver blodtypebestemmelse, er det kattens fænotype, man undersøger. Fænotypen (=blodtypen) kan være A, B eller AB. Genotypen, d.v.s. arveanlæggene kan være aa, ab eller bb. Da a er dominant i forhold til b, vil katte med genotypen aa hhv. ab have blodtype A, mens katte med genotype bb har blodtype B. (For at holde begreberne adskilt bruger jeg store bogstaver om blodtyperne og små bogstaver om genotyper). Det er endnu ikke helt afklaret, hvordan forholdene er for katte med blodtype AB, men da denne blodtype er meget sjælden, vil jeg ikke komme yderligere ind på det her.

Jeg har ikke kendskab til, at man (endnu) kan teste for genotype. I en del tilfælde kan man regne sig frem til genotyper ud fra stamtavlerne. Det brugers der en del tid på, så hvis du fremsender blodprøver af kattene, vil det være en god idé, at sende en stamtavlekopi med.

Held og lykke med projektet.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten

Artikler Katte Spørg dyrlægen