Hunde generelt

Økonomisk støtte til behandling af dyr

Økonomisk støtte til behandling af dyr Hunde generelt

Boet efter tømrermester Knud Vagn Thoustrup Nielsen og dennes hustru har i år 2000 stiftet et fond, som yder økonomisk støtte til behandling af dyr.

Fondens formål er efter afdødes ønsker, bl.a. at yde økonomisk støtte til behandling af dyr.

Private personer kan søge hjælp til dyrlægebehandling, medicinsk eller kirurgisk behandling af kæledyr, udført enten ambulant eller ved indlæggelse på dyrehospital.

Der ydes ikke støtte til forebyggende behandlinger, herunder periodevise sundhedsmæssige undersøgelser.

Økonomisk støtte ydes ikke til dyr, der er anskaffet i erhvervsøjemed (landbrug, kenneler m.v.).

Støtte kan søges af personer, der ikke selv har økonomisk mulighed for at betale behandlingen. Som en generel retningslinie må ansøgerens indtægt ikke overstige, hvad der svarer til fuld folkepension.

Ansøgningen skal være vedlagt udgiftsbilag for behandlingens art og omfang, ligesom ansøger er forpligtiget til i forbindelse med ansøgningen at dokumentere sine indtægtsforhold. Ansøgninger, der ikke er økonomisk attesteret, behandles ikke.

Ansøgning med relevante oplysninger sendes til:

Jytte og Knud Vagn Thoustrup Nielsens Fond
v. dyrlæge Vibeke Korup
Uhresøvej 23
7500 Holstebro

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten