Katte generelt

Nabostridigheder om katte

Nabostridigheder om katte Katte generelt

Hvad gør man, hvis naboen ikke kan lide eller er vred over, at katten er på andens mand grund?
– og hvad må naboen gøre?

Mange mennesker opfatter katten som et dyr, der skal have mulighed for at strejfe helt frit omkring til forskel fra andre husdyr som f.eks. hunden. Derfor opstår der undertiden nabostridigheder p.g.a. ejer katte, der opholder sig, hvor de ikke er ønskede. Måske afsætter de spor på naboernes biler eller besørger i deres have/bede.

Ifølge loven om mark- og vejfred er det katteejerens pligt at holde sin kat inde på egen grund, ligesom man også skal holde køer, heste, får o.s.v. på egen grund. Katten indtager ikke en særstilling i forhold til andre dyr j.v.n.f.(§1). Mark- og vejfredsloven er en gammel lov, som sigter på landbrugsdyr, men den gælder også for katte og andre kæledyr.

Bestemmelserne i loven kan derfor virke voldsomme, men som ejer af fritløbende katte, skal man være opmærksom på, at det er de gældende regler. Læs lovteksten her.

En grundejer har med loven om mark- og vejfred i hånden ret til at fjerne en uønsket ejerkat fra sin grund, hvis han/hun senest 24 timer i forvejen har underrettet katteejeren om, at katten vil blive fjernet, hvis den fortsat opholder sig på grunden (§5, §6, §9). Grundejeren kan aflevere katten til et internat eller til politiet. Som loven er udformet, har grundejeren faktisk lov til at sælge katten eller ligefrem lade den aflive, hvis han/hun finder den på sin grund efter, at katteejeren er blevet advaret herom inden for det sidste år (§9,14); men for kattens skyld og for at undgå nabostridigheder, er det vigtigt, at man selv gør, hvad man kan for at hindre, at loven overtrædes og naboer eller andre bliver vrede og der opstår nabostridigheder.

Hvad kan man gøre?
Hvis naboen truer med aflivning, så kan man straks købe en kattesele og tøjre katten, når den er ude i det fri.
Det er vigtigt, at katten er neutraliseret, så man undgår uønskede killinger, kattejammer og slagsmål blandt øvrige katte i området. Endvidere vil katten strejfe mindre og for hankattens vedkommende vil afmærkning af territorium som regel høre op.
Opstår der alligevel naboproblemer, kan det blive nødvendigt at indhegne grunden med et hegn, som katten ikke kan forcere eller man kan bygge en løbegård af passende størrelse i forbindelse med huset.

Man kan også sørge for altid at have et stykke friskgravet jord, som katten kan benytte som toilet. Man kan også strø lidt af det sædvanlige kattegrus ud over jordstykket eller strø grus på et tørt sted, f.eks. under en busk eller et lavt kronet træ. Hvis katten har tilfredsstillende “toiletforhold” i egen have, så vil risikoen for den bliver fristet af naboens have bede være mindre.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Birthe Valling: Dyrlæge og fagdyrlæge i hunde og kattesygdomme. Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten